Datum: 09.04.2018

11. výzva Programu podpory perspektivních lidských zdrojů (Program PPLZ)

Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Bližší informace zde: 

http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html
 

Závěrečný termín po dodání aplikací na KAV ČR: 4. 5. 2018 (30. 4. 2018 elektronicky). 
Žádosti/návrhy odesílá pracoviště (BC). V rámci pracoviště musí byt aplikanti vybráni vnitřním konkurzem včetně stanovení jejich pořadí a poté projednáni Radou BC.

Termín pro podání žádostí v rámci BC: čtvrtek 19. 4. 2018 do 16:00 h
Komu: Hana.Machova@bc.cas.cz (Sekretariat BC)
Kopie mailu: marec@entu.cas.cz

 

K žádosti by měly být připojeny následující dokumenty:

1.  CV kandidáta - dle NOVÉ šablony (viz příloha cv_sablona.docx), každý z publikačních výstupu je nutné doplnit o IF časopisu
2. Data do aplikace (viz sablona_vstupni data.xlsx)
3. Podepsané prohlášení pro kandidáta (viz příloha)
4. Motivační dopis - zaměřený na perspektivu působení ve vědecké sféře, na vztah k vědeckému oboru či pracovišti
5. Poslední dokument není třeba dodávat, mějte jej však předpřipravený - ten bude třeba jen u vybraných kandidátů v konkurzu BC (viz vzor v příloze, navíc má obsahovat krátké zdůvodnění, proč je postdoktorand zařazován právě do vybraného vědeckého útvaru na pracovišti AV CR)

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA