RNDr. Jan Brabec, Ph.D.

Funkce: PostDok - Laboratoř helmintologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775484
E-mail: brabcak@paru.cas.cz
Místnost: 209

Popis

Hlavní předmět mého zájmu v současné době je studium molekulárních populačně genetických vztahů a fylogeografie dvou modelových druhů parazitických helmintů – motolice rodu Diplostomum a tasemnice Schyzocotyle acheilognathi (syn. Bothriocephalus acheilognathi). V obou případech se jedná o vědou opomíjené, ale z veterinárního hlediska závažné patogeny širokého spektra ryb, s celosvětovým rozšířením. Zatímco globální geografické rozšíření je oběma parazitům společné, modelové organismy se navzájem odlišují komplexitou a dalšími biologickými aspekty svých životních cyklů. Cílem projektu je na základě studia vybraných molekulárních markerů získat přesnější představu o úrovni genetické divezity jak v rámci, tak mezi jednotlivými geograficky více či méně oddělenými populacemi těchto druhů (či komplexů druhů) parazitů, lépe porozumět jejich vzájemným příbuzenským vztahům a strategii, která vedla k úspěšnému osídlení jejich současného areálu rozšíření.

Odborný životopis

Education

2006–2012 PhD, Parasitology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic. Thesis: Molecular systematics and evolution of basal cestode lineages. Supervisor: Tomas Scholz

2004–2006 MSc, Parasitology, Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic. Thesis: Paraphyly of pseudophyllidean tapeworms: testing a phylogenetic hypothesis using sequence data (18S & 28S rDNA). Supervisor: Tomas Scholz

2001–2004 BSc, Biomedical Laboratory Techniques, Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic. Thesis: Molecular phylogeny of tapeworms of the order Pseudophyllidea. Supervisor: Tomas Scholz

International research visits

Dr Tim Littlewood, Department of Life Sciences, The Natural History Museum, London, UK, 2 Sep–4 Dec 2013, 15 Sep–19 Dec 2014

Dr Peter Olson, Department of Zoology, The Natural History Museum, London, UK, 21 Nov–16 Dec 2005, 5 Dec–17 Dec 2010

Prof Klaus Brehm, Institute of Hygiene and Microbiology, University of Würzburg, Würzburg, Germany, 30 Oct–15 Dec 2006, 6–31 Oct 2008

Publikace
Celkem nalezeno: 27 záznamů
Brabec J., Scholz T., Štefka J. (2018) Development of polymorphic microsatellites for the invasive Asian fish tapeworm Schyzocotyle acheilognathi Parasitology International 67 : 341-343.
DOI: 10.1016/j.parint.2018.01.007
Hernandez Orts J., Scholz T., Brabec J., Kuzmina T., Kuchta R. (2018) Does the number of genital organs matter? Case of the seal tapeworm Diphyllobothrium (syn. Diplogonoporus) tetrapterus (Cestoda: Diphyllobothriidea) Canadian Journal of Zoology 96 : 193-204.
DOI: 10.1139/cjz-2017-0013
Waeschenbach A., Brabec J., Scholz T., Littlewood D., Kuchta R. (2017) The catholic taste of broad tapeworms – multiple routes to human infection International Journal for Parasitology 47 : 831-843.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2017.06.004
Young C., Miller M.A., Kuchta R., Brabec J., Newsome S.D., Dailey M. (2017) First Report of an Adult Tapeworm (Cestoda: Diphyllobothriidea) in a Southern Sea Otter (Enhydra lutris nereis) Journal of Wildlife Diseases 53 : 934-937.
DOI: 10.7589/2017-01-020
Brabec J., Kuchta R., Scholz T., Littlewood D. (2016) Paralogues of nuclear ribosomal genes conceal phylogenetic signal within the invasive Asian fish tapeworm lineage: evidence from next generation sequencing data International Journal for Parasitology 46 : 555-562.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2016.03.009
Briscoe A., Bray R., Brabec J., Littlewood D. (2016) The mitochondrial genome and ribosomal operon of Brachycladium goliath (Digenea: Brachycladiidae) recovered from a stranded minke whale Parasitology International 65 : 271-275.
DOI: 10.1016/j.parint.2016.02.004
Oros M., Brabec J., Kuchta R., Choudhury A., Scholz T. (2016) A synoptic review of Promonobothrium Mackiewicz, 1968 (Cestoda: Caryophyllidea), parasites of suckers (Catostomidae) in North America, with description of two new species Folia Parasitologica 63 : 008.
DOI: 10.14411/fp.2016.008

Dokumenty ke stažení:
Oros et al. 2016 FP (pdf)
Brabec J., Kostadinova A., Scholz T., Littlewood D. (2015) Complete mitochondrial genomes and nuclear ribosomal RNA operons of two species of Diplostomum (Platyhelminthes: Trematoda): a molecular resource for taxonomy and molecular epidemiology of important fish pathogens Parasites & Vectors 8 : 336.
DOI: 10.1186/s13071-015-0949-4
Brabec J., Waeschenbach A., Scholz T., Littlewood D., Kuchta R. (2015) Molecular phylogeny of the Bothriocephalidea (Cestoda): molecular data challenge morphological classification International Journal for Parasitology 45 : 761-771.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2015.05.006
Hernandez Orts J., Scholz T., Brabec J., Kuzmina T., Kuchta R. (2015) High morphological plasticity and global geographical distribution ofthe Pacific broad tapeworm Adenocephalus pacificus (syn.Diphyllobothrium pacificum): Molecular and morphological survey Acta Tropica 149 : 168-178.
DOI: 10.1016/j.actatropica.2015.05.017
Kuchta R., Scholz T., Brabec J., Wicht B. (2015) Diphyllobothrium, Diplogonoporus and Spirometra. Section III Important Foodborne Parasites, L. Xiao, U. Ryan and Y. Feng (Eds.) 299-326.
Scholz T., Oros M., Choudhury A., Brabec J., Waeschenbach A. (2015) New circumscription of freshwater fish parasites monobothrium diesing, 1863 and promonobothrium mackiewicz, 1968 (cestoda: caryophyllidea) using morphological and molecular evidence Journal of parasitology 101 : 29-36.
DOI: 10.1645/14-610.1
Bazsalovicsova E., Kráľová-Hromadová I., Brabec J., Hanzelová V., Oros M., Scholz T. (2014) Conflict between morphology and molecular data: a case of the genus Caryophyllaeus (Cestoda, Caryophyllidea), monozoic tapeworms of cyprinid fishes Folia Parasitologica 61 : 347-354.
DOI: 10.14411/fp.2014.035
Kuchta R., Esteban J., Brabec J., Scholz T. (2014) Misidentification of Diphyllobothrium Species Related to Global Fish Trade, Europe Emerging Infectious Diseases 20 : 1955-1957.
DOI: 10.3201/eid2011.140996
Scholz T., Oros M., Bazsalovicsová E., Brabec J., Waeschenbach A., Xi B.W., Aydogdu A., Besprozvannykh V., Shimazu T., Kráľová-Hromadová I., Littlewood D. (2014) Molecular evidence of cryptic diversity in Paracaryophyllaeus (Cestoda: Caryophyllidea), parasites of loaches (Cobitidae) in Eurasia, including description of P. vladkae n. sp. Parasitology international 63 : 841-850.
DOI: 10.1016/j.parint.2014.07.015
Kuchta R., Brabec J., Kubáčková P., Scholz T. (2013) Tapeworm Diphyllobothrium dendriticum (Cestoda) – neglected or emerging human parasite? A review PLoS Neglected Tropical Diseases 7 : e2535.
DOI: 10.1371/journal.pntd.0002535
Yera H., Kuchta R., Brabec J., Peyron F., Dupouy-Camet J. (2013) First identification of eggs of the Asian fish tapeworm Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda: Bothriocephalidea) in human stool Parasitology international 62 : 268-271.
DOI: 10.1016/j.parint.2013.02.001
Ash A., Scholz T., de Chambrier A., Brabec J., Oros M., Kar P., Chavan S., Mariaux J. (2012) Revision of Gangesia (Cestoda: Proteocephalidea) in the Indomalayan region: morphology, molecules and surface ultrastructure. PLoS ONE 7 : e46421.
DOI: 10.1371/journal.pone.0046421
Brabec J., Scholz T., Kráľová-Hromadová I., Bazsalovicsová E., Olson P. (2012) Substitution saturation and nuclear paralogs of commonly employed phylogenetic markers in the Caryophyllidea, an unusual group of non-segmented tapeworms (Platyhelminthes). International Journal for Parasitology 42 : 259–267.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2012.01.005
Kuchta R., Burianová A., Jirků M., de Chambrier A., Oros M., Brabec J., Scholz T. (2012) Bothriocephalidean tapeworms (Cestoda) of freshwater fish in Africa, including erection of Kirstenella n. g. and description of Tetracampos martinae n. sp. Zootaxa 3309 : 1-35.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA