Carmen Priscila Pena Diaz, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř molekulární biologie prvoků

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775439
E-mail: pena@paru.cas.cz
Místnost: PARU II, 1. patro

Popis

Cílem práce postdoktorandky je funkční analýza vybraných mitochondriálních bílkovin u původce spavé nemoci, Trypanosoma brucei. Zaměřuje se zejména na význam procesovací peptidázy MIP na sestřih bílkovin importovaných do mitochondrie.

Publikace

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA