Mgr. David Hartmann

Funkce: Ph.D. student - Laboratoř imunologie vektorů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775453
E-mail: hartmann@paru.cas.cz
Místnost: 337

Popis

Charakterizace a funkce střevních proteáz klíštěte Ixodes ricinus

Odborný životopis

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • Bakalářská práce: Genetický screening dominantních supresorů adgf-a mutantního fenotypu u drozofily. Obhájeno: květen 2011. Školitel: Tomáš Doležal.
  • Magisterská práce (od 2011): Charakterizace a funkce faktoru C z klíštěte Ixodes ricinus. Školitel: Petr Kopáček.

Publikace

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA