Datum: 27.03.2019

Studentské semináře

Katedra Parazitologie zve na studentské semináře:

Kristýna Brožová (BSc. student)
Studium prevalence Giardia intestinalis. (in Czech)

Jan Kamiš (BSc. student)
Fylogenetické vztahy kokcidií parazitujících u myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na základě sekvencí COX3 genu. (in Czech)

Jiří Kyslík (Ph.D. student)
Expression profiling of minicollagens in Myxozoa. (in English)

Seminář se koná ve čtvrtek 28. března 2019 od 13:00 hod v budově C, v místnosti C2.

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA