RNDr. Zuzana Pavlíčková

Rodné:Lhotská

Funkce: Doktorand - Laboratoř parazitární terapie , Technický pracovník - Laboratoř parazitární terapie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5420
E-mail: zuzana.lhotska@paru.cas.cz
Místnost: 132

Popis

Medailonek

Zuzana se již v prvním ročníku svého studia na fakultě Jihočeské univerzity (JU) rozhodla vypracovat svoji bakalářskou a posléze i magisterskou práci v Laboratoři parazitární terapie (BC AV ČR). V obou studiích se zaměřila na výzkum střevního prvoka rodu Blastocystis, jehož role v lidském zdraví je stále nejasná. Během studia obdržela dva granty od Studentské grantové agenty JU, které úspěšně obhájila. První projekt v rámci bakalářského studia byl zaměřen na in vitro axenizaci Blastocystis a v druhém projektu (při magisterském studiu) se věnovala epidemiologické studii zaměřené na výskyt Blastocystis ve zdravé populaci lidí v České republice. Zuzana se podílela i na dalších projektech řešených v laboratoři zaměřených na Blastocystis. V současné době je studentkou PhD a stále se věnuje problematice Blastocystis (funkční změny v genomu v průběhu kolonizace hostitele).

Odborný životopis

Vzdělání:

 • 8/2019 – doposud: Ph.D. student; Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (JU); program – Infekční biologie
 • 2019: Státní rigorózní zkouška z parazitologie (=RNDr.)
 • 9/2017 – 6/2019: magisterské studium; Přírodovědecká fakulta JUobor Parazitologie
 • 9/2013 – 6/2017: bakalářské studium; Přírodovědecká fakulta JUobor Biologie
 • 2009 – 2013: středoškolské vzděláníSOŠ Veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějoviceobor Veterinářství.

Pracovní zkušenosti:

 • 1/2020 – doposud: PhD student, Laboratoř parazitární terapie, Biologické centrum AV ČR (BC AV ČR)
 • 12/2014 – 12/2019: technický pracovník, Laboratoř parazitární terapie (BC AV ČR)
 • 9/2017 – 6/2019: diplomová práce, Laboratoř parazitární terapie (BC AV ČR) -  "Studium střevních prvoků rodu Blastocystis v mikrobiomu člověka"
 • 9/2013 – 6/2017: bakalářská práce,  Laboratoř parazitární terapie (BC AV ČR) - "Axenizace buněk střevního prvoka rodu Blastocystis"

 Další pracovní zkušenosti:

 • molekulární biologie, molekulární diagnostika a klonování, práce se sekvencemi
 • experimentální práce s laboratorními zvířaty
 • axenické a xenické kultivační metody pro střevní prvoky
 • koproskopická techniky pro diagnostiku střevních parazitů
 • neinvazivní odběry vzorků a další běžné laboratorní metody

Projekty & stáž:

 • 2018: řešitel projektu SGA s názvem „Studium střevních prvoků rodu Blastocystis v mikrobiomu člověka“.
 • 6 – 7/2017: odborná stáž na téma “CD4 T cell transfer model of colitis (RAG mice)”, The University of British Columbia, Vancouver, Department of Microbiology and Immunology (Lisa Osborne, PhD)
 • 2015: řešitel projektu SGA s názvem „Zavedení vhodného experimentálního in vitro modelu pro studium střevního prvoka rodu Blastocystis“.

Doplňkové vzdělání:

 • 2020 - The Workshop on Genomics in Český Krumlov

Publikace
Celkem nalezeno: 7 záznamů
Brožová K., Jirků M., Lhotská Z., Květoňová D., Kadlecová O., Rune Stensvold C., Samaš P., Petrželková K. J., Jirků-Pomajbíková K. (2023) The Opportunistic Protist, Giardia intestinalis, Occurs in Gut-healthy Humans in a High-income Country Giardia intestinalis in gut-healthy humans Emerging Microbes and Infections 12 : 2270077.
DOI: 10.1080/22221751.2023.2270077
Jirků M., Kašparová A., Lhotská Z., Oborník M., Brožová K., Petrželková K. J., Samaš P., Kadlecová O., Stensvold C., Jirků-Pomajbíková K. (2022) A cross-sectional study on the occurrence of the intestinal protist, Dientamoeba fragilis, in the gut-gealthy volunteers and their animals International Journal of Molecular Sciences 22 : 15407.
DOI: 10.3390/ijms232315407
Šloufová M., Lhotská Z., Jirků M., Petrželková K. J., Stensvold C., Cinek O., Jirků-Pomajbíková K. (2022) Comparison of molecular diagnostic approaches for the detection and differentiation of the intestinal protist Blastocystis sp. in humans Parasite 29 : 30.
DOI: 10.1051/parasite/2022029
Billy V., Lhotská Z., Jirků M., Kadlecová O., Frgelecová L., Wegener Parfrey L., Jirků-Pomajbíková K. (2021) Blastocystis Colonization Alters the Gut Microbiome and, in Some Cases, Promotes Faster Recovery From Induced Colitis Frontiers in Microbiology 2 : 641483.
DOI: 10.3389/fmicb.2021.641483
Jirků M., Lhotská Z., Frgelecová L., Kadlecová O., Petrželková K. J., Morien E., Jirků-Pomajbíková K. (2021) Helminth Interactions with Bacteria in the Host Gut Are Essential for Its Immunomodulatory Effect Microorganisms 9 : 226.
DOI: 10.3390/microorganisms9020226
Lhotská Z., Jirků M., Hložková O., Brožová K., Jirsová D., Stensvold C., Kolísko M., Jirků-Pomajbíková K. (2020) A Study on the Prevalence and Subtype Diversity of the Intestinal Protist Blastocystis sp. in a Gut-Healthy Human Population in the Czech Republic Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 10 : 544335.
DOI: 10.3389/fcimb.2020.544335
Růžková J. , Květoňová D., Jirků M., Lhotská Z., Stensvold C., Wegner Parfrey L., Jirků-Pomajbíková K. (2018) Evaluating rodent experimental models for studies of Blastocystis ST1 Experimental Parasitology 191 : 55–61.
DOI: 10.1016/j.exppara.2018.06.009

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA