Mgr. Hana Tykalová

Funkce: Ph.D. student - Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 6220
E-mail: htykalova@prf.jcu.cz
Místnost: C01 008

Odborný životopis

Datum a místo narození: 22. ledna 1985, Chomutov, Česká republika.

Vzdělání:

 • 2004-2007 – bakalářská práce: Vliv extraktů ze slinných žláz (SGE) a slin klíštěte Ixodes ricinus na replikaci viru klíšťové encefalitidy v podmínkách in vitro. Školitel: Doc. RNDr. Jan Kopecký, CSc. Jihočeská univerzita, České Budějovice, Biologická fakulta, obor Biologie.
 • 2007-2009 – diplomová práce: Změny globální genové exprese v lidských neurálních buňkách po infekci virem klíšťové encefalitidy. Školitel: RNDr. Daniel Růžek, PhD. Jihočeská univerzita, České Budějovice, Biologická fakulta, obor Parazitologie.
 • 2009-dosud – disertační práce: Imunologické aspekty infekce neurálních buněk virem klíšťové encefalitidy. Školitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Jihočeská univerzita, České Budějovice, Přírodovědecká fakulta, obor Parazitologie.

Zaměstnání:

 • 2008-dosud – Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR, České Budějovice, odborný pracovník V a V

Praktické zkušenosti, vědecké zaměření:

 • 2009 - Komunikační dovednosti ve vědě a výzkumu - Regionální kontaktní organizace Jižní Čechy (přehled o procesu komunikace, práce s texty a jejich vytváření, seznámení se se základními pravidly prezentace vědecké práce a řečnického projevu)
 • 2009 - Workshop “Využití microarrays v biomedicíně” - KRD (přehled a orientace v tématice mikročipů).

Nejvýznamnější publikace:

 • Růžek D., Šťastná H., Kopecký J., Grubhoffer L.: Multiplex RT-PCR for detection and subtyping of tick-borne encephalitis virus. J. Clin. Virol. 36 (Suppl. 2):S32. 2006.
 • Růžek D., Šťastná H., Kopecký J., Golovjova I., Grubhoffer L.: Rapid subtyping of tick-borne encephalitis virus-isolates using multiplex RT-PCR. J. Virol. Meth. 144:133-137. 2007.
 • Ahantarig A., Růžek D., Vancová M., Janowitz A., Šťastná H., Tesařová M., Grubhoffer L.: Tick-borne encephalitis virus infection of cultured mouse macrophages. Intervirology 52:283-290. 2009

Příspěvky na konferencích:

 • 2010: “Changes in global gene expression in human neural cells following tick-borne encephalitis virus infection (Šťastná H., Růžek D., Grubhoffer L.); EMBO Workshop - Viruses and Innate Immunity, Dublin, Irsko.
 • 2009: “Molecular interaction of tick-borne encephalitis virus with cells of neural origin” (Šťastná H., Růžek D., Kopecký J., Grubhoffer L.); Labudove dni, Bratislava, Slovensko.
 • 2008: “Molecular interaction of tick-borne encephalitis virus with cells of neural origin” (Šťastná H., Růžek D., Kopecký J., Grubhoffer L.); XIV. Ingternational Congress of Virology. Istanbul, Turecko.
 • 2008: “The neuropathogenesis of tick-borne encephalitis” (Růžek D., Vancová M., Šťastná H., Štěrba J., Kopecký J., Grubhoffer L.); XIV. Ingternational Congress of Virology. Istanbul, Turecko.
 • 2007: “The influnce of tick saliva on the replication of tick-borne encephalitis virus” (Šťastná H., Růžek D., Grubhoffer L., Kopecký J.); Third European Congress of Virology, Norimberk, Německo.
 • 2007: “Vliv klíštěcích slin na replikaci viru klíšťové encefalitidy v podmínkách in vitro” (Šťastná H., R§žek D., Grubhoffer L., Kopecký J.); 24. kongres Ěskoslovenské společnosti mirkobiologické. Liberec, ČR.

 

 

Publikace
Celkem nalezeno: 7 záznamů
Selinger M., Věchtová P., Tykalová H., Ošlejšková P., Rumlová M., Štěrba J., Grubhoffer L. (2022) Integrative RNA profiling of TBEV-infected neurons and astrocytes reveals potential pathogenic effectors Computational and Structural Biotechnology Journal 20 : 2759-2777.
DOI: 10.1016/j.csbj.2022.05.052
Helmová R., Hönig V., Tykalová H., Palus M., Bell-Sakyi L., Grubhoffer L. (2020) Tick-borne encephalitis virus adaptation in different host environments and existence of quasispecies Viruses 12 : 902.
DOI: 10.3390/v12080902
Selinger M., Tykalová H., Štěrba J., Věchtová P., Vavrušková Z., Lieskovská J., Kohl A., Schnettler E., Grubhoffer L. (2019) Tick-borne encephalitis virus inhibits rRNA synthesis and host protein production in human cells of neural origin. Plos Neglected Tropical Diseases 27 : e0007745.
DOI: 10.1371/journal.pntd.0007745
Černý J., Selinger M., Palus M., Vavrušková Z., Tykalová H., Bell-Sakyi L., Štěrba J., Grubhoffer L., Růžek D. (2016) Expression of a second open reading frame present in the genome of tick-borne encephalitis virus strain Neudoerfl is not detectable in infected cells Virus Genes 52 : 309-316.
DOI: 10.1007/s11262-015-1273-y
Hönig V., Švec P., Halas P., Vavrušková Z., Šťastná H., Kilian P., Vrtišková V., Dorňáková V., Dupejová J., Simonová Z., Mondeková H., Erhart J., Štěrba J., Golovchenko M., Grubhoffer L., Rudenko N. (2015) Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) - spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence Ticks and Tick-borne diseases 6 : 559-567.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2015.04.010
Weisheit S., Villar M., Tykalová H., Popara M., Loecherbach J., Watson M., Růžek D., Grubhoffer L., de la , Fazakerley J., Bell-Sakyi L. (2015) Ixodes scapularis and Ixodes ricinus tick cell lines respond to infection with tick-borne encephalitis virus: transcriptomic and proteomic analysis Parasites & Vectors 8 : 599.
DOI: 10.1186/s13071-015-1210-x
Schnettler E., Šťastná H., Watson M., Sharma M., Sterken M., Obbard D., Lewis S., Mcfarlane M., Bell-Sakyi L., Barry G., Weisheit S., Best S., Kuhn R., Pijlman G., Chase-Topping M., Gould E., Grubhoffer L., Fazakerley J., Kohl A. (2014) Induction and suppression of tick cell antiviral RNAi responses by tick-borne flaviviruses Nucleic Acids Research 42 : 14.
DOI: 10.1093/nar/gku657

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA