Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů

Mise: Nemoci přenášené vektory, zejména ty, které jsou způsobeny patogeny přenášenými klíšťaty, včetně spirochet, jsou škodlivé pro zdraví zvířat a lidí. Laboratoř se zaměřuje především na dvě výzkumné výsady, a to na pochopení biologických faktorů spojených s vektorovou kompetencí klíštěte a variabilitou patogenů na úrovni druhů a kmenů. Naším cílem je přizpůsobit a využít molekulární, biochemické a bioinformatické metody, které nám pomohou pochopit tyto rozdíly v aspektech spojených s fyziologií klíštěte, fenotypy patogenu a citlivostí hostitele.  Chceme spolupracovat s důležitými zúčastněnými stranami ve veřejném/soukromém sektoru a využívat naše data pro diagnostiku, léčbu nebo předpověď budoucího šíření klíšťat/nemocí.

Vybrané publikace:
Strnad M., Oh Y.J., Vancová M., Hain L., Salo J., Grubhoffer L., Nebesářová J., Hytönen J., Hinterdorfer P., Rego R. O. M. (2021) Nanomechanical mechanisms of Lyme disease spirochete motility enhancement in extracellular matrix Communications Biology 4: 268 .
DOI: 10.1038/s42003-021-01783-1
Genné D., Rossel M., Sarr A., Battilotti F., Rais O., Rego R. O. M., Voordouw M.J. (2021) Competition between strains of Borrelia afzelii in the host tissues and consequences for transmission to ticks The ISME Journal 2021: 2021.
DOI: 10.1038/s41396-021-00939-5
Černý J., Lynn G., Hrnková J., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer L. (2020) Management Options forIxodes ricinus-AssociatedPathogens: A Review of Prevention Strategies International Journal of Environmental Researchand Public Health 17: 1830.
DOI: 10.3390/ijerph17061830
Strnad M., Rego R. O. M. (2020) The need to unravel the twisted nature of the Borrelia burgdorferi sensu lato complex across Europe Microbiology 166: 428–435.
DOI: 10.1099/mic.0.000899
Rego R. O. M., Trentelman J.J., Anguita J., Nijhof A., Sprong H., Klempa B., Hajdušek O., Tomás-Corázar J., Azagi T., Strnad M., Knorr S. , Šíma R., Jalovecká M., Havlíková S., Ličková M., Sláviková M., Kopáček P., Grubhoffer L., Hovius J. (2019) Counterattacking the tick bite: towards a rational design of anti-tick vaccines targeting pathogen transmission Parasites & Vectors 12: 229.
DOI: 10.1186/s13071-019-3468-x

Všechny publikace (208)

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA