Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů

Tick-borne diseases are the most wide.spread vector-borne diseases of the Northern Hemisphere. Our group studies molecular and cellular factors involved in the mechanism of pathogen transmission by ticks as well as the ecoepidemiological features of the pathogens regarding theire genetic variability and distribution patterns. Lyme borreliosis spirochetes and tick-borne encephalitis virus, are the main focus of our research concerning (mainly protein-carbohydrate) interactions with the inner environment of the tick Ixodes ricinus, tick and mammalian cell lines.

Vybrané publikace:
Schnettler E., Šťastná H., Watson M., Sharma M., Sterken M., Obbard D., Lewis S., Mcfarlane M., Bell-Sakyi L., Barry G., Weisheit S., Best S., Kuhn R., Pijlman G., Chase-Topping M., Gould E., Grubhoffer L., Fazakerley J., Kohl A. (2014) Induction and suppression of tick cell antiviral RNAi responses by tick-borne flaviviruses Nucleic Acids Research 42: 14.
DOI: 10.1093/nar/gku657
Crowder Chris D., Carolan Heather E., Rounds Megan A., Hönig V., Mothes B., Haag H., Nolte O., Luft Ben J., Grubhoffer L., Ecker David J., Schutzer Steven E., Eshoo Mark W. (2014) Prevalence of Borrelia miyamotoi in Ixodes ticks in Europe and the United States. Emerging Infectious Diseases 20: 1678-1682.
DOI: 10.3201/eid2010.131583
Strnad M., Elsterová J., Schrenková J., Vancová M., Rego R. O. M., Grubhoffer L., Nebesářová J. (2015) Correlative cryo-fluorescence and cryo-scanning electron microscopy as a straightforward tool to study host-pathogen interactions Scientific Reports 5: 18029.
DOI: 10.1038/srep18029
Rudenko N., Golovchenko M., Vancová M., Clark K., Grubhoffer L., Oliver J. (2016) Isolation of live Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes from patients with undefined disorders and symptoms not typical for Lyme diseases Clinical Microbiology and Infection 22: 267.e9-267.e15.
DOI: 10.1016/j.cmi.2015.11.009
Rudenko N., Golovchenko M., Clark K., Oliver J., Grubhoffer L. (2016) Detection of Borrelia burgdorferi sensu stricto in Amblyomma americanum ticks in the southeastern United States: the case of selective compatibility. Emerging Microbes and Infection 5: e48.
DOI: 10.1038/emi.2016.45

Všechny publikace (191)

Řešené výzkumné projekty

Interakce viru klíšt'ové encefalitidy s hostitelem, GA ČR, 2012-14

Virus klíšt'ové encefalitidy je významným lidským patogenem způsobujícím závažné onemocnění centrální nervové soustavy. I přes dosavadní intenzivní výzkum mechanizmů patogeneze tohoto onemocnění zůstává mnoho otázek nezodpovězených. Náš projekt je zaměřen na výzkum vybraných aspektů ovlivňujících životní cyklus viru a jeho interakci s hostitelem na molekularní, buněčné a organismální úrovni.

Hlavními cíli projektu je přinést nové poznatky v oblasti významných protivirových proteinů, regulace syntézy virových proteinů hostitelskou buňkou, syntézy čepičky virového genomu a role glykosylace virových proteinů v invazi viru do hostitelských buněk, jeho replikaci a virulenci. Práce probíhají jak v podmínkách in vitro, tak in vivo s využitím široké palety experimentalních metod. Výsledky tohoto projektu poslouží k lepšímu porozumění infekci hostitelského organizmu virem klíšt'ové encefalitidy, prohloubí naše znalosti o flavivirech všeobecně a přinesou nové poznatky pro další výzkum závažných
flavivirových onemocnění.

Antimikrobiální peptidy v imunitním systému vektorů Borrelia burgdorferi, GA ČR, 2011-2013

Plný název projektu: Antimikrobiální proteiny v imunitním systému kompetentních a nekompetentních vektorů spirochét Borrelia burgdorferi: hledání boréliacidního faktoru

Cíle projektu: Získání a studium nových antimikrobiálních proteinů/peptidů zapojených do imunitních reakcí klíšťat v odpovědi na infekci spirochétami Lymeské boreliózy.

Doba realizace: 2011-2013

Financování: Grantová agentura České republiky

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Spoluřešitel: RNDr. Václav Čeřovský, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Již realizované projekty:

C4SYS (Centre for Systems Biology) 2016-2022

C4SYS is a priority infrastructure project on the national roadmap, and currently builds on close collaboration between the Academy of Sciences (Institute of Nanobiology and Structural Biology, Nove Hrady, Institute of Microbiology, Prague, Global Change Research Center, Brno), the University of South Bohemia and Masaryk University, Brno.

http://c4sys.cz/

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA