Laboratory of Parasitic therapy

Main lines of this laboratory are focused on investigation of an impact of the commensal gut eukaryotes on some immune-mediated diseases [IMD] (mainly inflammatory bowel diseases), identification of additional commensal organisms possible used for prevention/therapy, and novel therapeutic approaches. Why is this kind of research important? Since there has been a sharp increase in incidence of these IMD in industrialized countries over the last decades, many people suffer from various IMD. Our modern life styles have reduced our contact with microbes through the adoption of highly hygienic habits, access to clean food and water and over-use of antibiotics. Therefore, our organisms have limited contact with antigens required for proper immune system development and immune-regulation. In recent year, the research has shown that helminths, gut bacterial communities, and even commensal protists inhabiting gut may positively influence the health status of individuals suffering from some IMD.

Selected publications:
Lukeš J., Stensvold C., Jirků-Pomajbíková K., Wegener Parfrey L. (2015) Are human intestinal eukaryotes beneficial, or commensals? PLoS Pathogens 11: e1005039.
DOI: 10.1371/journal.ppat.1005039

Documents to download:
Lukes_et_al_PLOSPathogens (pdf)
Jirků M., Votýpka J., Petrželková K., Jirků-Pomajbíková K., Kriegová E., Vodička R., Lankester F., Leendertz S., Witting R., Boesch C., Modrý D., Ayala F., Leendertz F., Lukeš J. (2015) Wild chimpanzees are infected by Trypanosoma brucei International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 4: 277-282.
DOI: 10.1016/j.ijppaw.2015.05.001

Documents to download:
Jirku-IJPPAW-2015 (pdf)
Mapua M., Qablan M., Pomajbíková K., Petrželková K., Hůzová Z., Rádrová J., Votýpka J., Todd A., Jirků M., Leendertz F., Lukeš J., Neel C., Modrý D. (2015) Ecology of malaria infections in western lowland gorillas inhabiting Dzanga Sangha Protected Areas, Central African Republic Parasitology 142: 890-900.
DOI: 10.1017/S0031182015000086

Documents to download:
Mapua et al. Paraditology 2015 (pdf)
Lukeš J., Kuchta R., Scholz T., Pomajbíková K. (2014) (Self-) infections with parasites: re-interpretations for the present Trends in parasitology 30: 377-385.
DOI: 10.1016/j.pt.2014.06.005

Documents to download:
Lukes et al TIP 2014 (pdf)
Pomajbíková K., Oborník M., Horák A., Petrželková K., Grim J., Levecke B., Todd A., Mulama M., Kiyang J., Modrý D. (2013) Novel Insights into the Genetic Diversity of Balantidium and Balantidium-like Cyst-forming Ciliates. PLOS Neglected Tropical Diseases 7: e2140.
DOI: 10.1371/journal.pntd.0002140

Documents to download:
Pomajbikova_et_al_2013 (pdf)

All publications (82)

Current research projects

Human Frontier Science Program

V náročné grantové soutěži mezinárodního programu Human Frontier Science Program (http://www.hfsp.org/) v kategorii Young Investigators, který je určen mladým výzkumným pracovníkům do 35 let a je založený na mezioborové a nadnárodní spolupráci, se o finanční podporu utkalo 1011 vědeckých týmů z celého světa a pouhých 35 z nich bylo oceněno. Kateřina Jirků Pomajbíková se svou zámořskou kolegyní Laurou Wegener-Parfrey z kanadské University of British Columbia se umístily na 2. místě a získaly celkem 750 tisíc dolarů (více než 19 milionů Kč) na svůj tříletý projekt.

Záměrem projektu je studium nepatogenních střevních parazitů, tedy těch, kteří člověku neškodí, a jejich vlivu na imunitně zprostředkovaná onemocnění. Základem výzkumu budou velmi náročné laboratorní experimenty, které budou prováděny na potkanech. V laboratořích Parazitologického ústavu Biologického centra se uskuteční převážná experimentální část výzkumu, budou se zde odebírat všechny vzorky pro imunologické analýzy i pro mikrobiologické analýzy střevní mikroflóry, které bude zpracovávat kanadská část týmu.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Parasitology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search