Datum: 05.02.2018

Virologové detailně popsali strukturu viru klíšťové encefalitidy

Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem viru klíšťové encefalitidy v Evropě. Tento virus může u lidí vyvolat infekci vedoucí k trvalému poškození mozku. Vědci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity v těsné spolupráci s pracovníky Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (VÚVeL) a Parazitologického ústavu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích (PARÚ BC AVČR) se proto zaměřili na odhalení struktury tohoto viru a způsobu, jakým ho protilátky v lidském těle ničí. Jejich práci nyní zveřejnil prestižní časopis Nature Communications.

"Virus klíšťové encefalitidy byl objeven před téměř 80 lety, ale až nynější studie přináší detailní molekulární charakterizaci, jak tento virus vlastně vypadá. Navíc objev mechanismu, kterým protilátky neutralizují virus klíšťové encefalitidy, může napomoci vývoji účinné imunoterapie této závažné a potenciálně smrtelné infekce", říká Daniel Růžek, vedoucí Oddělení virologie VÚVeL a Laboratoře arbovirologie PARÚ BC AVČR.

Virus klíšťové encefalitidy má membránový obal, na jehož povrchu jsou bílkoviny, na něž se vážou protilátky vytvářené imunitním systémem. „Pro strukturní analýzu jsme zvolili protilátku, která je známá tím, že virus neutralizuje, a brání tak infekci. Zjistili jsme, že tato protilátka brání tomu, aby virus po proniknutí do buňky uvolnil svou genetickou informaci a začal se množit,“ přiblížil práci její hlavní autor Tibor Füzik, který působí ve výzkumné skupině Pavla Plevky zabývající strukturní virologií.

Struktura virů určuje to, jak infikují buňky, a její podrobná charakterizace tak může v budoucnu vést například k vytvoření vakcíny nebo léčiva proti klíšťové encefalitidě. Výzkum toho, jak protilátka zabraňuje viru v jeho množení, trval zhruba tři roky a vědci budou ve výzkumu dál pokračovat.

„Virus má různé životní fáze, v nichž se mění jeho struktura a také vlastnosti. Chceme zkoumat, jak vypadá nezralý virus, který ještě není infekční. Čím důkladněji zmapujeme životní cyklus virů a jejich strukturu, tím lépe se pak budou hledat látky, které mohou infekci zastavit,“ doplnil Füzik.

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA