Datum: 16.05.2018

GACR EXPRO

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

ílem je podpořit základní  výzkum špičkových týmů, které v nedávné době dosáhly vynikajících výsledků. Vyústěním úspěšně řešeného projektu EXPRO bude projektový návrh do jedné z ERC výzev.

Soutěžní lhůta začíná 15. 5. 2018

Uzávěrka 28. 6. 2018

Zahájení řešení 1.1.2019

Ukončení řešení 31.12.2023

Formální náležitosti zajistí projektový úsek. Projektová žádost se vyplňuje v aplikaci GRIS a má stejný způsob podávání a členění jako standardní grantový návrh. Povoleny jsou investice (nesmí přesáhnout 20% celkových nákladů). Mzdy nemají spolufinancování, pracovní kapacita řešitele min. 0,5 úvazku. Režie 20 z uznatelných nákladů mimo investice.

Bližší informace v příloze. Konzultace poskytuje z projektového úseku Renata Novotná  (renata.novotna@bc.cas.cz; 5058).

Projekty je před podáním nutné nechat projednat Radou BC dle instrukcí na http://www.bc.cas.cz/intranet/organy-bc/rada-bc/projektove-navrhy/#anchor.

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA