Datum: 15.04.2019

Start-up granty z nadace Experientia

Nadace Experientia vyhlásila výzvu na Start-up granty pro projekty v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie.

Cílem výzvy je podpořit mladé vědce při zakládání nových pracovních skupin v této oblasti v ČR. Výzva je určena mladým vědcům (do 5 let od ukončení Ph.D. studia), kteří se vrátili nebo se plánují vrátit z  minimálně roční postdoktorandské výzkumné zahraniční stáže. Podávané projekty by měly být tříleté, rozpočet činí 2 mil. Kč/rok (v tom 0,7 mil kč/rok povinné spolufinancování hostitelskou institucí).

Uzávěrka pro podávání návrhů: 31. 5. 2019

 

Bližší informace jsou k dispozici zde https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/. V případě dotazů se můžete obrátit na projektové oddělení (zazvorkova@bc.cas.cz; 5504).

 

Projekty je před podáním nutné nechat projednat Radou BC dle instrukcí na http://www.bc.cas.cz/intranet/organy-bc/rada-bc/projektove-navrhy/#anchor.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA