RNDr. Jana Martinů, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Laboratoř molekulární ekologie a evoluce

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775426
E-mail: jana.martinu@paru.cas.cz
Místnost: 620

Odborný životopis

VZDĚLÁNÍ

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • Bakalářská práce: Parazitičtí roztoči vyvolávající patogenní léze u divoce žijících ptáků. Obhájeno: únor 2007
  • Magisterská práce: Parazito-hostitelská koevoluce mezi vešmi druhu Polyplax serrataa myšicemi rodu Apodemus. Obhájeno: leden 2009
  • Rigorozní práce: A review of mites of the genus Neharpyrhynchus Fain (Acari: Harpirhynchidae) - ectoparasites of wild birds, including description of four new species. Obhájeno leden 2009
  • Dizertační práce: Hostitelská specificita, genealogie a koevoluce v modelových systémech parazit - hostitel (Školitel: J. Štefka). Obhájeno: říjen 2019.

Publikace
Celkem nalezeno: 11 záznamů
Nazarizadeh M., Martinů J., Nováková M., Stanko M., Štefka J. (2022) Phylogeography of the parasitic mite Laelaps agilis in Western Palearctic shows lineages lacking host specificity but possessing different demographic histories BMC Zoology 7 : 15.
DOI: 10.1186/s40850-022-00115-y
Balvín O., Bubová T., Sasínková M., Martinů J., Löv J., Raška T., Štefka J. (2021) Tropické štěnice v evropských domácnostech Vesmír 07 : 460-463.
Balvín O., Sasínková M., Martinů J., Nazarizadeh M., Bubová T., Booth W., Vargo E.L., Štefka J. (2021) Early evidence of establishment of the tropical bedbug (Cimex hemipterus) in Central Europe Medical and Veterinary Entomology 35 : 462-467.
DOI: 10.1111/mve.12522
Říhová J., Batani G., Rodríguez-Ruano S.M., Martinů J., Vácha F., Nováková E., Hypša V. (2021) A new symbiotic lineage related to Neisseria and Snodgrassella arises from the dynamic and diverse microbiomes in sucking lice Molecular Ecology 30 : 2178-2196.
DOI: 10.1111/mec.15866
Martinů J., Štefka J., Poosakkannu A., Hypša V. (2020) "Parasite turnover zone” at secondary contact: a new pattern in host-parasite population genetics Molecular Ecology 29 : 4653-4664.
DOI: 10.1111/mec.15653
Mácová A., Hoblíková A., Hypša V., Stanko M., Martinů J., Kvičerová J. (2018) Mysteries of host switching: Diversification and host specificity in rodent-coccidia associations Molecular Phylogenetics and Evolution 127 : 179–189.
DOI: 10.1016/j.ympev.2018.05.009
Martinů J., Hypša V., Štefka J. (2018) Host specificity driving genetic structure and diversity in ectoparasite populations: co-evolutionary patterns in Apodemus mice and their lice Ecology and Evolution 8 : 10008–10022.
DOI: 10.1002/ece3.4424
Martinů J., Roubová V., Nováková M., Smith V., Hypša V., Štefka J. (2015) Characterisation of microsatellite loci in two species of lice, Polyplax serrata (Phthiraptera: Anoplura: Polyplacidae) and Myrsidea nesomimi (Phthiraptera: Amblycera: Menoponidae) Folia Parasitologica 62 : 016.
DOI: 10.14411/fp.2015.016

Dokumenty ke stažení:
FP_62_016 (pdf)
Martinů J., Sychra O., Literák I., Čapek M., Gustafsson D., Štefka J. (2015) Host generalists and specialists emerging side by side: an analysis of evolutionary patterns in the cosmopolitan chewing louse genus Menacanthus International Journal for Parasitology 45 : 63-73.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2014.09.001
Martinů J., Dusbábek F., Literák I. (2008) A review of mites of the genus Neharpyrhynchus Fain (Acari: Harpirhynchidae) – ectoparasites of wild birds, including description of four new species. Intenational Journal of Acarology 34 : 197-209.
Literák I., Kociánová E., Dusbábek F., Martinů J., Podzemný P., Sychra O. (2007) Winter infestation of wild birds by ticks and chiggers (Acari: Ixodidae, Trombiculidae) in the Czech Republic. Parasitology Research 101 : 1709-1711.
DOI: 10.1007/s00436-007-0702-9

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA