MSc. Pragya Tripathi

Funkce: Doktorand - Laboratoř molekulární biologie prvoků

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38777 5443
E-mail: pragya.tripathi@paru.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA