MSc. Larissa Almeida Martins, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Laboratoř genomiky a proteomiky vektorů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5492
E-mail: larissa.martins@paru.cas.cz
Místnost: 215

Publikace
Celkem nalezeno: 2 záznamů
Bensaoud C., Martins L., Aounallah H., Hackenberg M., Kotsyfakis M. (2020) Emerging roles of non-coding RNAs in vector-borne infections Journal of Cell Science 134 : jcs246744.
DOI: 10.1242/jcs.246744
Martins L., Kotál J., Bensaoud C., Chmelař J., Kotsyfakis M. (2020) Small protease inhibitors in tick saliva and salivary glands and their role in tick-host-pathogen interactions BBA - Proteins and Proteomics 1868 : 140336.
DOI: 10.1016/j.bbapap.2019.140336

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA