MSc. Larissa Almeida Martins, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Laboratoř genomiky a proteomiky vektorů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5492
E-mail: larissa.martins@paru.cas.cz
Místnost: 215

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA