Ing. Roman Konečný, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Laboratoř veterinární a medicínské protistologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5422
E-mail: roman.konecny@paru.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA