Bc. Brent Cuveele

Funkce: Odborný pracovník V&V - Laboratoř genomiky a proteomiky vektorů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5492
E-mail: brent.cuveele@paru.cas.cz
Místnost: 215

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA