RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř evoluční protistologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775486
E-mail: tomcala@paru.cas.cz
Místnost: 238

Popis

Vědecké zaměření

Více informací v anglické verzi.

Odborný životopis

Více informací v anglické verzi.

Publikace
Celkem nalezeno: 36 záznamů
Dvořáček J., Sehadová H., Weyda F., Tomčala A., Hejníková M., Kodrík D. (2020) First comprehensive study of a giant among the insects, Titanus giganteus: basic facts from its biochemistry, physiology and anatomy. Insects 11 : article number 120.
DOI: 10.3390/insects11020120
Füssy Z., Záhonová K., Tomčala A., Krajčovič J., Yurchenko V., Oborník M., Eliáš M. (2020) The Cryptic Plastid of Euglena longa Defines a New Type of Nonphotosynthetic Plastid Organelle mSphere 5 : e00675-20.
DOI: 10.1128/mSphere.00675-20
Tomčala A., Michálek J., Schneedorferová I., Füssy Z., Gruber A., Vancová M., Oborník M. (2020) Fatty Acid Biosynthesis in Chromerids Biomolecules 10 : 1102.
DOI: 10.3390/biom10081102
Tomečková L., Tomčala A., Oborník M., Hampl V. (2020) The Lipid Composition of Euglena gracilis Middle Plastid Membrane Resembles That of Primary Plastid Envelopes Plant Physiology 184 : 2052–2063.
DOI: 10.1104/pp.20.00505
Jehlík T., Kodrík D., Krištůfek V., Koubová J., Sábová M., Danihlík Jiří, Tomčala A., Čapková Frydrychová R. (2019) Effects of Chlorella sp. on biological characteristics of the honey bee Apis mellifera. Apidologie 4 : 564–577.
DOI: 10.1007/s13592-019-00670-3
Morgantini C., Jager J., Li X., Levi L., Azzimato V., Sulen A., Barreby E., Xu C., Tencerová M., Näslund E., Kumar Ch., Verdeguer F., Straniero S., Hultenby K., Björkström N., Ellis E., Rydén M., Kutter C., Hurrell T., Lauschke V.M., Boucher J., Tomčala A., Krejčová G., Bajgar A., Aouadi M. (2019) Liver macrophages regulate systemic metabolism through non-inflammatory factors Nature Metabolism 1 : 445–459.
DOI: 10.1038/s42255-019-0044-9
Sharaf A., Füssy Z., Tomčala A., Richtová J., Oborník M. (2019) Isolation of plastids and mitochondria from Chromera velia Planta 250 : 1731–1741.
DOI: 10.1007/s00425-019-03259-3
Bednářová A., Tomčala A., Mochanová M., Kodrík D., Krishnan N. (2018) Disruption of adipokinetic hormone mediated energy homeostasis has subtle effects on physiology, behaviour and lipid status during aging in Drosophila. Frontiers in Physiology 9 : article no. 949.
DOI: 10.3389/fphys.2018.00949
Mochanová M., Tomčala A., Svobodová Z., Kodrík D. (2018) Role of adipokinetic hormone during starvation in Drosophila. Comparative Biochemistry and Physiology B: Biochemistry & Molecular Biology 226 : 26–35.
DOI: 10.1016/j.cbpb.2018.08.004
Tomčala A., Jirošová A., Žáček P., Kaušková M., Hovorka O., Koutek B. (2017) Species specificity of aldehyde and fatty acid profiles of four family group representatives within the insect infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera) Chemistry & Biodiversity 14 : e1600420.
DOI: 10.1002/cbdv.201600420
Tomčala A., Kyselová V., Schneedorferová I., Opekarová I., Moos M., Urajová P., Kručinská J., Oborník M. (2017) Separation and identification of lipids in the photosynthetic cousins of Apicomplexa Chromera velia and Vitrella brassicaformis. Journal of Separation Science 40 : 3402-3413.
DOI: 10.1002/jssc.201700171
Flegontov P., Michálek J., Janouškovec J., Lai H., Jirků M., Hajdušková E., Tomčala A., Otto T.D., Keeling P., Pain A., Oborník M., Lukeš J. (2015) Divergent Mitochondrial Respiratory Chains in Phototrophic Relatives of Apicomplexan Parasites. Molecular Biology and Evolution 32 : 1115-1131.
DOI: 10.1093/molbev/msv021

Dokumenty ke stažení:
Flegontov et al. 2015 MBE (pdf)
Kopečná J., Pilný J., Krynická V., Tomčala A., Kis M., Gombos Z., Komenda J., Sobotka R. (2015) Lack of Phosphatidylglycerol Inhibits Chlorophyll Biosynthesis at Multiple Sites and Limits Chlorophyllide Reutilization in Synechocystis sp. Strain PCC 6803 Plant Physiology 169 : 1307-1317.
DOI: 10.1104/pp.15.01150
Schneedorferová I., Tomčala A., Valterová I. (2015) Effect of heat treatment on the n-3/n-6 ratio and content of polyunsaturated fatty acids in fish tissues Food Chemistry 176 : 205-211.
DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.12.058
Votavová A., Tomčala A., Kofroňová E., Kudzejová M., Šobotník J., Jiroš P., Komzáková O., Valterová I. (2015) Seasonal Dynamics in the Chemistry and Structure of the Fat Bodies of Bumblebee Queens PLoS ONE 10 : e0142261.
DOI: 10.1371/journal.pone.0142261
Weyda F., Pflegerová J., Stašková T., Tomčala A., Prenerová E., Zemek R., Volter L., Kodrík D. (2015) Ultrastructural and biochemical comparison of summer active and summer diapausing pupae of the horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae). Eur. J. Entomol. 112 : 197-203.
DOI: 10.14411/eje.2015.014
Woo Y., Ansari H., Otto T.D., Klinger C., Kolísko M., Michálek J., Saxena A., Shanmugam D., Tayyrov A., Veluchamy A., Ali S., Bernal A., Del C., Cihlář J., Flegontov P., Gornik S., Hajdušková E., Horák A., Janouškovec J., Katris N., Mast F., Miranda-Saavedra D., Mourier T., Naeem R., Nair M., Panigrahi A., Rawlings N., Regelado E., Ramaprasad A., Samad N., Tomčala A., Wilkes J., Neafsey D., Doerig C., Bowler C., Keeling P., Roos D., Dacks J., Templeton T., Waller R., Lukeš J., Oborník M., Pain A. (2015) "Chromerid genomes reveal the evolutionary path from photosynthetic algae to obligate intracellular parasites " eLife 4 : e06974.
DOI: 10.7554/eLife.06974

Dokumenty ke stažení:
Woo_et_al_eLife_2015 (pdf)
Vinokurov K., Bednářová A., Tomčala A., Stašková T., Krishnan N., Kodrík D. (2014) Role of adipokinetic hormone in stimulation of salivary gland activities: the fire bug Pyrrhocoris apterus L. (Heteroptera) as a model species. J. Insect Physiol. 60 : 58-67.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2013.11.005
Zahradníčková H., Tomčala A., Berková P., Schneedorferová I., Okrouhlík J., Šimek P., Hodková M. (2014) Cost effective, robust, and reliable coupled separation techniques for the identification and quantification of phospholipids in complex biological matrices: Application to insects. Journal of Separation Science 37 : 2062-2068.
DOI: 10.1002/jssc.201400113
Kodrík D., Tomčala A., Bártů I., Socha R. (2012) Insect lipids mobilized by adipokinetic hormones. In: Langella J.P. (Ed.), Saturated Fats: Metabolism, Disease Risks and Public Awareness, Nova Science Publishers, Inc., New York, ISBN: 978-1-61209-566-0 p. 99-121.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA