RNDr. Pavlína Věchtová

Funkce: Ph.D. student - Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387776220
E-mail: p.vechtova@seznam.cz
Místnost: PrF C 01 008

Popis

genetika, molekulární biologie a glykobiologie klíšťat

Odborný životopis

VZDĚLÁNÍ

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • Bakalářská práce: Diagnostika druhů čeledi Adelgidae na základě molekulárních markerů. Obhájeno: leden 2008. Školitel: Martina Žurovcová.
  • Magisterská práce: Izolace a charakterizace vysoce repetitivní frakce genomu ovaleče jablečného Cydia pomonella. Obhájeno: květen 2011. Školitel: Magda Vítková.
  • Rigorozní práce: "DNA" barcoding is of limited value for identifying adelgids (Hemiptera: Adelgidae) but supports traditional morphological taxonomy. Obhájeno: květen 2011.
  • Dizertační práce (od 2011): Glykosyltranferázy jako předpoklad pro produkci glykanů u klíšťat. Exprese glykosyltransferáz u klíšťat rodu Ixodes.

Publikace

  • Žurovcová M., Havelka J., Starý P., Věchtová P., Chundelová D., Jarošová A., Kučerová L. 2010: "DNA barcoding" is of limited value for identifying adelgids (Hemiptera: Adelgidae) but supports traditional morphological taxonomy. European Journal of Entomology 107: 147-156.

Zaměstnání

  • 2011-dosud: Parazitologický ústav AVČR, České Budějovice.  Laboratoř molekulární biologie vektorů a patogenů.
  • 2011-2012: Biologické centrum AV ČR, České Budějovice: lektor vzdělávacích kurzů pro projekt Ekotech.
  • 2005-2011: Entomologický ústav AVČR, České Budějovice. Práce na diplomové a bakalářské práciv laboratořích Molekulární cytogenetiky a Populační a evoluční genetiky.

Publikace
Celkem nalezeno: 4 záznamů
Loginov D.S., Loginova Y.F., Dycka F., Böttinger K., Věchtová P., Štěrba J. (2019) Tissue-specific signatures in tick cell line MS profiles Parasites & Vectors 12 : 212.
DOI: 10.1186/s13071-019-3460-5
Věchtová P., Štěrbová J., Štěrba J., Vancová M., Rego R. O. M., Selinger M., Strnad M., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer L. (2018) A bite so sweet: the glycobiology interface of tick-host-pathogen interactions Parasites & Vectors 11 : 594.
DOI: 10.1186/s13071-018-3062-7
Věchtová P., Dalíková M., Sýkorová M., Žurovcová M., Füssy Z., Zrzavá M. (2016) CpSAT-1, a transcribed satellite sequence from the codling moth, Cydia pomonella. Genetica 144 : 385-395.
DOI: 10.1007/s10709-016-9907-0
Žurovcová M., Havelka J., Starý P., Věchtová P., Chundelová D., Jarošová A., Kučerová L. (2010) "DNA barcoding" is of limited value for identifying adelgids (Hemiptera: Adelgidae) but supports traditional morphological taxonomy. European Journal of Entomology 107 : 147-156.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA