Mgr. Jana Schrenková

Funkce: Doktorand - Laboratoř imunologie vektorů

Popis

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • Bakalářská práce: Imunolokalizace trávicích peptidáz v nymfách klíštěte Ixodes ricinus v průběhu sání na hostiteli a během přeměny na dospělce. Obhájeno: květen 2011. Školitel: Petr Kopáček.
  • Magisterská práce (od 2011): Lokalizace isoforem cathepsinu L (IrCL) ve tkáních klíštěte Ixodes ricinus. Školitel: Petr Kopáček.

 

Publikace
Celkem nalezeno: 3 záznamů
Perner J., Provazník J., Schrenková J., Urbanová V., Ribeiro J., Kopáček P. (2016) RNA-seq analyses of the midgut from blood- and serum-fed Ixodes ricinus ticks. Scientific Reports 6 : 36695.
DOI: 10.1038/srep36695
Sojka D., Pytelková J., Perner J., Horn M., Konvičková J., Schrenková J., Mareš M., Kopáček P. (2016) Multienzyme degradation of host serum albumin in ticks Ticks and Tick-borne Diseases 7 : 603-613.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2015.12.014
Strnad M., Elsterová J., Schrenková J., Vancová M., Rego R. O. M., Grubhoffer L., Nebesářová J. (2015) Correlative cryo-fluorescence and cryo-scanning electron microscopy as a straightforward tool to study host-pathogen interactions Scientific Reports 5 : 18029.
DOI: 10.1038/srep18029

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA