Laboratoř klíšťaty přenášených onemocnění

Laboratoř Klíšťaty přenášených onemocnění (založená v roce 2012) se věnuje interakci klíšťat (např. dráha pro zpracování železa a hemu, klíštěcí imunitní proteiny) a jimi přenášených patogenů na molekulární úrovni a tvorbě a testování vakcín proti klíšťatům (vylepšení stávající vakcíny založené na proteinu Ferritin 2) a klíšťaty přenášených onemocnění. Podařilo se nám zavést v laboratoři (BSL2) kompletní přenosový systém pro borelie, na kterém testujeme kandidátní klíštěcí geny, zúčastněné v interakci klíště-parazit, pomocí metody RNA interference (RNAi) a také vakcíny bránící tomuto přenosu. V současnosti se snažíme do laboratoře zavést také systém pro testování infekcí babesiema a anaplasmama.

 

English version: http://www.paru.cas.cz/en/sections/ticks-and-tick-borne-diseases/laboratory-of-tick-transmitted-diseases/

 

Vybrané publikace:
Hajdušek O., Šíma R., Perner J., Loosová G., Harcubová A., Kopáček P. (2016) Tick iron and heme metabolism - New target for an anti-tick intervention Ticks and tick-borne diseases 7: 565-572.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2016.01.006
Perner J., Sobotka R., Šíma R., Konvičková J., Sojka D., Lagerblad de Oliveira P., Hajdušek O., Kopáček P. (2016) Acquisition of exogenous haem is essential for tick reproduction eLife 5: e12318.
DOI: 10.7554/eLife.12318
Jalovecká M., Bonsergent C., Hajdušek O., Kopáček P., Malandrin L. (2016) Stimulation and quantification of Babesia divergens gametocytogenesis Parasites & Vectors 9: 439.
DOI: 10.1186/s13071-016-1731-y
Hajdušek O., Sojka D., Kopáček P., Burešová V., Franta Z., Šauman I., Winzerling J., Grubhoffer L. (2009) Knockdown of proteins involved in iron metabolism limits tick reproduction and development. PNAS USA 106: 1033-1038.
DOI: 10.1073/pnas.0807961106

Dokumenty ke stažení:
2009-PNAS (pdf)
Hajdušek O., Šíma R., Ayllón N., Jalovecká M., Perner J., de la Fuente J., Kopáček P. (2013) Interaction of the tick immune system with transmitted pathogens Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 3: 26.
DOI: 10.3389/fcimb.2013.00026

Řešené výzkumné projekty

Přenosový model Lymeské boreliózy

GAČR 13-12816P (2013-2015)

Lymeská borelióza je časté infekční onemocnění mírného klimatického pásu, které se v současnosti vyskytuje v Severní Americe, Evropě a Asii. Je způsobena spirochétami patřícími do skupiny Borrelia burgdorferi sensu lato, které jsou přenášeny klíšťaty rodu Ixodes. Přestože patří Lymeská borelióza mezi nejintenzívněji studované, klíšťaty přenášené onemocnění, roční incidence převyšuje ostatní klíšťaty přenášené infekce a počet případů neustále roste. U lidí doposud neexistuje vakcína, která by spolehlivě chránila proti onemocnění Lymeskou boreliózou. Jednou ze slibných strategií zamezujících přenos borelií je vyvinutí vakcíny postihující základní fyziologické procesy klíštěte. Vývoj slibné vakcíny proti Lymeské borelióze by byl velice usnadněn reprodukovatelným modelem přenosu borelií mezi klíštětem a hostitelem. Hlavním cílem tohoto projektu je zavedení takového modelu a nalezení molekuly s prokazatelným anti-boreliálním efektem.

Přenosový model babesiózy

Babesióza je klíšťaty přenášené, malárii podobné, onemocnění savců včetně člověka. Její incidence stále vzrůstá v důsledku globálních ekologických změn a rozšiřujícího se areálu výskytu klíšťat. Interakce babesií, klíšťat a hostitelů zahrnuje široké spektrum mechanismů fungujících na molekulární úrovni. Dosud však bylo popsáno pouze několik málo genů a proteinů, které se těchto interakcí účastní. Cílem našeho výzkumu je identifikace a charakterizace dalších molekulárních mechanismů ovlivňujících perzistenci babesií v klíštěti a infekci hostitele. V současnosti se snažíme v laboratoři zavést model nákazy klíšťat a hostitelů babesiemi a využít tento model pro studium vlivu genů kleštícího imunitního systému na nákazu babesiemi pomocí metody RNA interference.

 

Protiklíštěcí vakcína bránící přenosu patogenů v Evropě

7FP EU ANTIDotE (2014-2018)

ANTIDotE (ANti-tick vaccines to prevent TIck-borne Diseases in Europe) je mezinárodní vědecké konsorcium, jehož cílem je nalézt nové cesty vedoucí k zabránění přenosu lidských, klíšťaty přenášených, onemocnění v Evropě. ANTIDotE team je vyváženým seskupením sedmi partnerů, zahrnujícím špičková akademická a vědecká pracoviště, ústavy národního zdraví a industriální partnery. Všichni jeho členové mohou přispět svými značnými znalostmi, dovednostmi a spoluprací mezi týmy k pochopení interakcí mezi klíšťaty a jimi přenášenými patogeny. Věříme, že se nám za použití proteomických a transkriptomických metod podaří identifikovat a charakterizovat nové proteiny ze slinných žláz klíštěte I. ricinus, které by mohly sloužit jako antigeny nových vakcín bránících přenosu Lymeské boreliózy, babesiózy a klíšťové encefalitidy. Spoluprací se zdravotními instituty v centrální a východní Evropě se pokusíme tyto nové vakcíny implementovat do systému veřejného zdravotnictví.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA