Jiné

Ukončené a probíhající projekty vázané na oblast výzkumu:

I. Imunita klíšťat

1997-1999 Imunitní systém klíštěte: Identifikace a charakterizace proteinů zúčastněných v koagulaci a melanizaci hemolymfy klíštěte (IAA6022701, Grantová agentura Akademie věd ČR, řešitel - P. Kopáček)
2000-2002 Humorální faktory a buněčné děje zúčastněné při přenosu patogenů klíšťaty (206/00/0266, Grantová agentura ČR, řešitel - P. Kopáček)
2003-2005 Imunitní reakce ve střevě klíšťáka Ornithodoros moubata (IAA6022307, Grantová agentura Akademie věd ČR, řešitel - P. Kopáček)
2006-2008 Úloha klíštěcího alfa-2-makroglobulinu při přenosu patogenů klíštětem Ixodes ricinus (IAA600220603, Grantová agentura Akademie věd ČR, řešitel - P. Kopáček)
2010-2012 Funkční genomika molekul podobných komplementu u klíštěte Ixodes ricinus (P506/10/2136 Grantová agentura ČR, řešitel - P. Kopáček)
2015-2018 Interakce klíštěcího komplementu s boréliemi  a babéziemi (15-12006Y Grantová agentura ČR, řešitel - V. Urbanová)

 

II. Střevo klíštěte, metabolismus železa a trávení krve

2006-2008 Peptidázy ze střeva klíštěte Ixodes ricinus: charakterizace a potenciál pro regulaci vektoru (206/06/0865, Grantová agentura ČR, řešitel - P. Kopáček)
2009-2010 Aspartátová hemoglobináza IrCD – součást komplexu střevních proteáz klíštěte Ixodes ricinus – (KJB600960911, Grantová agentura Akademie věd ČR, řešitel - D. Sojka)
2009-2012 Trávicí systém klíšťat - cíl pro racionální vývoj vakcíny proti klíšťatům a jimi přenášeným patogenům (IAA600960910, Grantová agentura Akademie věd ČR, řešitel - P. Kopáček)
2010-2013 Strukturní proteomika proteolytických systémů klíšťat (P207/10/2183, Grantová agentura ČR, řešitel - M. Mareš, ÚOCHB, AVČR Praha, spoluřešitel- P. Kopáček)
2013-2017 Úloha hemoglobinu v metabolismu klíšťat a v přenosu klíštěcích patogenů (13-11043S, Grantová agentura ČR, řešitel - P. Kopáček) 2014-2016 Role klíštěcích legumainů v metabolismu krve, imunitě kláíšťat a přenosu patogenů (P502/ 14-33693S, Grantová agentura ČR, řešitel D. Sojka)
 

 

 
7FP EU ANTIDotE (2014-2018)  Protiklíštěcí vakcína bránící přenosu patogenů v Evropě
 
ANTIDotE (ANti-tick vaccines to prevent TIck-borne Diseases in Europe) je mezinárodní vědecké konsorcium, jehož cílem je nalézt nové cesty vedoucí k zabránění přenosu lidských, klíšťaty přenášených, onemocnění v Evropě. 
 
US patent:

United States Patent  Patent No.: US 8,168,763 B2  .  Date of Patent: May 1, 2012

FERRITIN 2 FOR THE HOST IMMUNIZATION AGAINST TICKS

Původci:
Petr Kopáček,  Ondřej Hajdušek

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA