Jiné

Výzkumné projekty

  • Imunomodulační vlastnosti klíštěcích cystatinů. Grantová agentura AV ČR (KJB 500960702; P.I.: J. Salát; 2007–2009)
  • Centrum molekulární ekologie vektorů a patogenů. Misterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (LC06009; P.I.: J. Kopecký; 2006–2010)
  • Identifikace molekul klíštěcích slin usnadňujících přenos Borrelia burgdorferi pomocí RNA interference. Grantová agentura AV ČR (IAA600960811; P.I.: J. Kopecký; 2008–2010)
  • Centrum molekulární ekologie vektorů a patogenů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (LC06009; P.I.: J. Kopecký; 2006–2011)
  • Vliv cystatinů z klíštěcích slin na buňky Th9 a vývoj experimentálního astmatu. (P302/11/J029; P.I.: J. Kopecký; 2011–2013)
  • Rozdíly v klinickém průběhu klíšťové encefalitidy u hostitele a jejich genetická determinace. (P502/11/2116; P.I.: D. Růžek; 2011–2015)
  • Role hematoencefalické bariéry v neuropatogenezi klíšťové encefalitidy. (P302/10/P438; P.I.: D. Růžek; 2010–2012)

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA