Současné a ukončené granty (za posledních 10 let)

2023-2025 - (GAČR) - Dr. Ryan O. M. Rego - spoluřešitel : Specifické interakce adhesinů evropských spirochet Lymské boreliózy s glykosyaminoglykany s přesně definovanou strukturou v atomárním rozlišení

2023-2024 (AV ČR/MPP) -  Dr. Ryan O. M. Rego - řešitel : Characterizations of synthetic glycosaminoglycans with European Lyme Disease borrelia adhesins

2022-2025  (GAČR) - Dr. Ryan O. M. Rego - spoluřešitel :   Strukturální a bio-nanotechnologický pohled na diseminaci bakterií v hostiteli

2022-2024 (GAČR) -  Prof. Libor Grubhoffer - řešitel  :  Dva do tanga: Interakce mezi TBEV C proteinem a virovou genomovou RNA

2019-2022 - (Ministerstvo zdravotnictví)  - Dr. Natallia Rudenko - spoluřešitel : Význam nespirálních forem spirochet Borrelia burgdorferi v patogenezi Lymeské boreliozy a post-boreliového syndromu

2020-2022  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) - Dr. Ryan O. M. Rego - řešitel : NMR povrchových proteinů evropských borrelií

2019-2022  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) - Prof. Libor Grubhoffer - řešitel : Interakce flavivirů s hostiteli na transkripční a translační úrovni

2019-2021  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) - Dr. Ryan O. M. Rego - řešitel : Role adhezínů při utváření struktur podobných biofilmu u spirochéty Borrelia burgdorferi

2018-2021 (GAČR) -  Prof. Libor Grubhoffer - řešitel  :  Interakce genomové a subgenomové RNA flavivirů s hostitelskými a virovými proteiny

2018-2021  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) - Prof. Libor Grubhoffer - řešitel : Vývoj technologie pro časnou detekci klíšťové encefalitidy založené na změnách v genové expresi a produkci proteinů u antigen-prezentujících buněk

2017-2019  (GAČR) - Dr. Ryan O. M. Rego - řešitel :  Charakterizace role genů Borrelia afzelii potřebných k diseminaci uvnitř infikovaného klíštěte v průběhu sání

2013-2018 (FP7-HEALTH) - Prof. Libor Grubhoffer, Dr. Ryan O.M. Rego (spoluřešitel): Anti-tick Vaccines to Prevent Tick-borne Diseases in Europe        https://cordis.europa.eu/project/id/602272

2015-2017 (GAČR) -  Prof. Libor Grubhoffer - řešitel  :  Nové funkce virových a buněčných proteinů při infekci virem klíšťové encefalitidy

2014-2016 (GAJU, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) - Dr. Martin Strnad - PI - Genetic manipulation of the Lyme disease spirochete Borrelia afzelii:Characterization of genes important for persistence/migration of the bacterium within the tickvector

2012-2014 (GAČR) -  Prof. Libor Grubhoffer - řešitel  :  Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelem na molekulární, buněčné a organismální úrovni

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA