Absolventi

Mgr. studenti:
 • Kristýna Brožová (2022): Průzkum výskytu oportunního prvoka, Giardia intestinalis, u zdravých lidí a jejich zvířat v ČR s použitím qPCR. školitel: K. Jirků-Pomajbíková; školitel-specialista: M. Jirků.
 • Lucie Řežábková (2020): Sledování imunomodulačních účinků extraktů z helminta na makrofágové buněčné kultuře; školitel: K. Jirků-Pomajbíková, školitel specialista: J. Chmelař, konzultant: M. Jirků;
 • Zuzana Lhotská (2019): Studium střevních prvoků rodu Blastocystis v mikrobiomu člověka; školitel: K. Jirků-Pomajbíková, školitel specialista: M. Jirků;
 • Jana Levá (2019): Imunomodulační účinky extraktů z helminta na střevní buněčnou liniii potkanního modelu; školitel: K. Jirků-Pomajbíková, školitel specialista: J. Chmelař, konzultant: M. Jirků;
Bc. studenti:
 • Anna Šejnohová (2022): Výskyt střevního prvoka Blastocystis sp. u primátů v zajetí. školitel: K. Jirků-Pomajbíková, školitel specialista: M. Jirků; konzultant: Z. Lhotská
 • Andrea Růžičková (2020): Role střevního prvoka Dientamoeba fragilis v lidském zdraví a nemoci; školitel: K. Jirků-Pomajbíková, školitel specialista: M. Jirků;
 • Kristýna Brožová (2019): Studium prevalence Giardia intestinalis; školitel: K. Jirků-Pomajbíková, školitel specialista: M. Jirků;
 • Oldřiška Hložková (2018): Zavedení helminta jako modelového organismu do kultury a charakterizace imunitní odpovědi hostitele; školitel: K. Jirků-Pomajbíková, školitel-specialista: K. Sobotková;
 • Jana Levá (2017): Sledování genové exprese interleukinu IL-10 v imunitní odpovědi potkaního modelu v průběhu infekce Hymenolepis diminuta; školitel: K. Jirků-Pomajbíková; školitel specialista: M. Jirků;
 • Lucie Řežábková (2017): Molekulárně-fylogenetická charakterizace izolátu Hymenolepis diminuta udržovaného v laboratorních podmínkách; školitel: K. Jirků-Pomajbíková; školitel specialista: J. Brabec; konzultant: M. Jirků;
 • Jiřina Růžková (2016): Zavedení vhodného in vivo modelu pro studium střevního prvoka rodu Blastocystis; školitel: K. Jirků-Pomajbíková; konzultant: M. Jirků;
 • Zuzana Lhotská (2016): Axenizace buněk střevního prvoka rodu Blastocystis; školitel: K. Jirků-Pomajbíková; konzultant: M. Jirků;

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA