Absolventi

Mgr. studenti:
 • RNDr. Andrea Kašparová (2023): Prevalence střevního prvoka Dientamoeba fragilis v populaci lidí a zvířat v České republice. školitel: K. Jirků; školitel-specialista: M. Jirků.
 • RNDr. Martina Šloufová (2022): qPCR diagnostika střevního prvoka Blastocystis sp. v souboru vzorků od zdravých lidí. školitel: K. Jirků; školitel-specialista: M. Jirků; konzultanti: Z. Lhotská, O. Cinek.
 • RNDr. Kristýna Brožová (2022): Průzkum výskytu oportunního prvoka, Giardia intestinalis, u zdravých lidí a jejich zvířat v ČR s použitím qPCR. školitel: K. Jirků; školitel-specialista: M. Jirků.
 • RNDr. Lucie Řežábková (2020): Sledování imunomodulačních účinků extraktů z helminta na makrofágové buněčné kultuře; školitel: K. Jirků, školitel specialista: J. Chmelař, konzultant: M. Jirků.
 • RNDr. Zuzana Lhotská (2019): Studium střevních prvoků rodu Blastocystis v mikrobiomu člověka; školitel: K. Jirků, školitel specialista: M. Jirků.
 • RNDr. Jana Levá (2019): Imunomodulační účinky extraktů z helminta na střevní buněčnou liniii potkanního modelu; školitel: K. Jirků, školitel specialista: J. Chmelař, konzultant: M. Jirků.
Bc. studenti:
 • Bc. Monika Koutenská (2022): Výskyt střevního prvoka, Dientamoeba fragilis, u primátů v zajetí. K. Jirků, školitel specialista: M. Jirků; konzultant: Z. Lhotská.
 • Bc. Anna Šejnohová (2022): Výskyt střevního prvoka Blastocystis sp. u primátů v zajetí. školitel: K. Jirků, školitel specialista: M. Jirků; konzultant: Z. Lhotská.
 • Bc. Andrea Růžičková (2020): Role střevního prvoka Dientamoeba fragilis v lidském zdraví a nemoci; školitel: K. Jirků, školitel specialista: M. Jirků.
 • Bc. Kristýna Brožová (2019): Studium prevalence Giardia intestinalis; školitel: K. Jirků, školitel specialista: M. Jirků.
 • Bc. Oldřiška Hložková (2018): Zavedení helminta jako modelového organismu do kultury a charakterizace imunitní odpovědi hostitele; školitel: K. Jirků, školitel-specialista: K. Sobotková.
 • Bc. Jana Levá (2017): Sledování genové exprese interleukinu IL-10 v imunitní odpovědi potkaního modelu v průběhu infekce Hymenolepis diminuta; školitel: K. Jirků; školitel specialista: M. Jirků.
 • Bc. Lucie Řežábková (2017): Molekulárně-fylogenetická charakterizace izolátu Hymenolepis diminuta udržovaného v laboratorních podmínkách; školitel: K. Jirků; školitel specialista: J. Brabec; konzultant: M. Jirků.
 • Bc. Jiřina Růžková (2016): Zavedení vhodného in vivo modelu pro studium střevního prvoka rodu Blastocystis; školitel: K. Jirků; konzultant: M. Jirků.
 • Bc. Zuzana Lhotská (2016): Axenizace buněk střevního prvoka rodu Blastocystis; školitel: K. Jirků; konzultant: M. Jirků.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA