Jiné

Běžící projekty:

  • GAČR projekt (2022-2024): Vztahy mezi prvoky a bakteriomem ve střevním ekosystému domácích psů a jejich majitelů při přechodu na moderní životní styl. (PI: K. Jirků)

  • Inter-excellence projekt na podporu česko-americké spolupráce, MŠMT (2020-2022): Vliv specifických faktorů na protizánětlivé působení komenzálního helminta ve střevě hostitele. (PI: K. Jirků; Co-I: W. Parker, Duke University, USA)

Ukončené projekty:
  • Young Investigator Grant, Human Frontier Science Organization (7/2015-6/2019): Interplay of eukaryotic symbionts with gut microbiome and influence on immune-mediated diseases. (PI-K. Jirků-Pomajbíková; Co-I: Laura W. Parfrey, University of British Columbia, Kanada)

Projekty od Grantové agentury Jihočeské univerzity (GAJU):

2021-2022: Změny v transkriptomu komenzálního prvoka s možným funkčním dopadem na střevo hostitele (PI: Z. Lhotská)

Studentské projekty od Studentské grantové agentury (SGA) Jihočeské univerzity:
2021: qPCR diagnostika Blastocystis v datasetu lidí (PI: M. Šloufová)
2020: Zavedení qPCR diagnosticky oportunního prvoka Giardia intestinalis v rámci epidemiologické studie v ČR (PI: K. Brožová)
2019: Výskyt a prevalence střevního prvoka Dientamoeba fragilis v populaci lidí a domácích zvířat v ČR (PI: A. Růžičková)
2018: Studium střevních prvoků rodu Blastocystis v mikrobiomu člověka (PI: Z. Lhotská)
 
2016:
- Sledování genové exprese IL-10 v imunitní odpovědi potkaního modelu v průběhu kolonizace Hymenolepis diminuta (PI: J. Levá)
- Molekulárně-fylogenetická charakterizace izolátu Hymenolepis diminuta udržovaného v laboratorních podmínkách (PI: L. Řežábková)
 
2015:
- Zavedení vhodného experimentálního in vitro modelu pro studium střevního prvoka rodu Blastocystis (PI: Z. Lhotská)
- Zavedení vhodného experimentálního in vivo modelu pro studium střevního prvoka rodu Blastocystis (PI: J. Růžková)
- Zavedení helminta jako modelového organismu do kultury a charakterizace imunitní odpovědi hostitele (PI: O. Hložková)

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA