Spolupráce

Mezinárodní
  • Laura Wegener Parfrey Ph.D., Botany and Zoology, University of British Columbia, Vancouver, Canada (https://botany.ubc.ca/people/laura-parfrey)
  • William Parker Ph.D., Immune Dysfunction & Evolutionary Mismatch Laboratory, Duke University School of Medicine, Durham, North Carolina (https://surgery.duke.edu/faculty/william-parker-phd)
  • Christen Rune Stensvold Ph.D., Staten Serum Institut, Copenhagen, Denmark (https://en.ssi.dk/about-us/contact/employees/r/rune-stensvold-run)

 

Národní
  • Martin Kolísko, Ph.D., Parazitologický ústav, BC AV ČR, Laboratoř genomiky a diverzita protist
  • Ivan Vokřál, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
  • David Modrý, Ph.D., Ústav patologické morfologie & parazitologie, Veterinární & farmaceutická univerzita Brno
  • Klára J. Petrželková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA