Laboratoř environmentální genomiky

Naše chápání molekulárních principů života je postaveno na detailním studiu několika málo makroskopických (myš, octomilka, háďátko, husineček...), případně mikroskopických (Saccharomyces, Neurospora, Chlamydomonas...) modelů. Skupiny, do nichž tyto hlavní modely náleží (živočichové, rostliny, houby a zelené řasy) však představují pouhý zlomek skutečné rozmanitosti života. Poznatky postavené na jejich studiu nemusí mít (a v některých případech skutečně nemají) obecnou platnost. Laboratoř environmentální genomiky, založená v roce 2013 si klade za cíl přispět k popsání skutečné rozmanitosti jaderných organismů (tzv. eukaryot), zejména prvoků, jež neumíme pěstovat v kulturách. U vybraných organismů chceme popsat jejich biologickou funkci a metabolický potenciál pomocí metod genomiky, sekvenování nové generace a bioinformatiky.

Řešené výzkumné projekty

Diverzita a biologie planktoních diplonem

Projekt: Diverzita a biologie planktoních diplonem

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA