Methods of preclinical research of vaccines against tick-borne diseases for Mgr. students IV

Methods of preclinical research of vaccines against tick-borne diseases for Mgr. students IV
Přednášky
Magistr
Kopecký Jan, prof. RNDr. CSc.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA