Folia Parasitologica

Folia Parasitologica je mezinárodní časopis, který pokrývá všechna odvětví parazitologie živočichů, včetně morfologie, taxonomie, biologie, biochemie, fyziologie, imunologie, molekulární biologie parazitů, vztahů mezi hostitelem a jeho parazity a evoluce parazitů.

Folia Parasitologica vychází online v režimu open access. Vydavatelem je Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR.

Aktuální impakt faktor je 1,648. 5-year IF je 1,386.

Více o Folia Parasitologica na folia.paru.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA