Datum: 05.02.2013

Parazité nacházejí nečekané způsoby adaptace

V bulletinu prestižní organizace CIFAR vyšel článek o objevu kanadsko-francouzsko-českého týmu, jehož členem je i ředitel PAU - Julius Lukeš.

V bulletinu prestižní organizace CIFAR vyšel článek o objevu kanadsko-francouzsko-českého týmu, jehož členem je i ředitel PAU - Julius Lukeš.

 
Parazité nacházejí nečekané způsoby adaptace
 
Původci nemocí nacházejí často nečekané způsoby, jak se přizpůsobit prostředí, ve kterém žijí. Pochopení principů těchto přizpůsobení je pro vědce klíčem k nalezení nové, efektivní léčby.
 
Mezinárodní tým vědců, který zahrnuje i pracoviště Parazitologického ústavu, došel k překvapivému objevu, že jeden ze střevních parazitů člověka (Blastocystis) získal své geny od bakterií, čímž výrazně zvýšil svou schopnost přežít v lidském střevu. Parazit geny získal tzv. horizontálním přenosem genů, kdy se genetický materiál předává i mezi velmi vzdáleně příbuznými organismy.
 
Získaný gen kóduje proteiny, které jsou pro parazita prospěšné, ale v lidských buňkách se nevyskytují. Proto jsou vynikajícími kandidáty na vývoj léků, které by byly selektivně zaměřeny proti parazitovi.
"Náš objev je přímým výsledkem spolupráce započaté v rámci setkání CIFAR." vysvětluje dr. Roger. "Sdílel jsem s kolegy naše předběžné výsledky a Julius navrhl unikátní způsob, jak pomocí genetických testů tyto výsledky ověřit. Tak vznikla nejen naše plodná spolupráce, ale také tento překvapivý objev."
Výsledky vědeckého týmu byly zveřejněny v časopise PNAS (Proc. Natl. Acad. Sci. USA - Tsaousis a kol., 109, 10426-10431, 2012). Tým použil genetické testy, díky kterým zjistil, že parazit Blastocystis má nové verze bílkoviny tvořící železo-sirné komplexy. Ty jsou v buňce nezbytné pro mnoho esenciálních procesů, např. pro metabolismus nebo opravy DNA. Gen parazit získal od bakterie ze skupiny Archea. Tento objev vědce přiměl k tomu, aby genom parazita podrobili ještě detailnějšímu zkoumání.
 
Výsledekm bylo objevení mnoha dalších genů, které parazit získal od bakterií horizontálním přenosem. Jedním z nich je například gen pro enzym, který metabolizuje toxické aldehydy vznikající při imunitní obraně organismu. Dalším je gen pro bílkovinu, která parazitovi pomáhá regulovat jeho vnitřní pH, což je v kyselém prostředí střeva nesmírně důležité. Objevit se podařilo i gen pro bílkovinu, která se s největší pravděpodobností podílí na rezistenci parazita vůči lékům.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Převzato ze stránek CIFAR Knowledge Circle, překlad: Dana Hanzliková Vašková
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA