Datum: 08.10.2019

Výběr nové české literatury

"O parazitech a lidech" v dobré společnosti

České literární centrum, sekce MZK v Brně, vydává brožuru o české literatuře. Jedná se o pololetní přehled nejzajímavějších knižních titulů New Czech Books: Autumn 2019. Nejnovější přírůstky v nyní již početném portfoliu informačních brožur Českého literárního centra vycházejí s cílem informovat a nasměrovat zahraniční zájemce o českou literaturu na nejzajímavější literární počiny za dané období – na výběru titulů pro každou z ročenek se podílí řada literárních profesionálů a akademiků. Jednou z představených knih je i počin Jana Votýpky et al. "O parazitech a lidech". 

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Funguje od ledna 2017.

Informace převzaty z: https://www.czechlit.cz/cz/kniha/new-czech-books-autumn-2019-cz/

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA