Datum: 19.10.2020

Nové číslo Živy se zabývá naší krajinou

V letošní monotematické Živě 5 vychází víceúhelný pohled na komplikovaný předmět poznávání – naši krajinu, která je v současnosti pod enormním tlakem. Číslo je věnováno Vojenu Ložkovi (1925-2020), velké osobnosti naší vědy – svým dílem a životem obsáhl a propojil neuvěřitelný prostor a čas v tom, co krajinu skládalo a posunovalo.

Jakmile se začneme pídit, jak funguje a podle jakých zákonitostí se vyvíjí krajina, hned na začátku se můžeme zarazit na způsobu, jak ji vymezit – strukturně, prostorově, stupněm přirozenosti, hierarchií v tocích hmoty a energie, stářím… A poté, jak ji uchopit, vzorkovat, interpretovat, znázornit, srovnávat s jinou… Zkoumá ji ze svého pohledu snad každý obor. Krajina zůstává zároveň užitným, obytným, čerpaným, praktickým objektem zájmu – pro architekty, vodohospodáře, průmyslníky, farmáře, rekreanty, obchodníky se sklady a transportními komunikacemi a dalšími. Je výjimečným průsečíkem střetů. Jednou z motivací k tématu této Živy je současný tlak ekologických proměnných na krajinu, u nichž dochází k dosahování stále vyšších nadprahových hodnot, ať už jde o přírodní, nebo civilizační vlivy, kde hranice mezi nimi se nedaří vždy rozpoznat a samy o sobě jsou objektem zkoumání. (Z editorialu Pavla Kováře)

Více na www.ziva.avcr.cz

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA