Datum: 30.04.2021

Inhibice proteáz – (r)evoluční návrat prověřené taktiky boje s infekčními chorobami / Inhibition of Proteases – (R)evolutionary Return of a Well-tried Tactic in the Fight Against Infectious Diseases

Infekční choroby patří spolu s hladověním, omezenými vodními zdroji a nedostatkem přístřeší mezi hlavní faktory ohrožující zdraví a prosperitu rostoucí světové populace. Rapidní pokrok v genomice a molekulární biologii v posledních dekádách výrazně napomohl snaze determinovat klíčové proteiny a enzymy podílející se na patogenezi infekčních onemocnění.

Několik dekád výzkumu věnovaného proteázám virů, patogenů a parazitů odhalilo celou plejádu těchto enzymů, které mají zásadním význam pro rozvoj a průběh infekcí. Tím se determinovala možnost jejich cílené inhibice pomocí nově navržených nízkomolekulárních inhibitorů jako jedna ze zásadních strategií pro hledání nových léků vůči infekčním chorobám. Takzvaný racionální design nových inhibitorů proteáz, po dekádách úspěchu vystřídaného nanaplněným očekávaním, se v poslední době vrací jako osvedčená cesta k novým lékům na infekční choroby včetně právě probíhající pandemie covidu-19.

Článek ke stažení zde 

Sojka D. 2021: Inhibice proteáz – (r)evoluční návrat prověřené taktiky boje s infekčními chorobami. Živa 02: 2021, strana 50. 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA