Datum: 05.11.2021

Elisabeth Hehenberger posílí tým Parazitologického ústavu

Na Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR přichází nová posila, bioložka se zaměřením na bioinformatiku Elisabeth Hehenberger. Díky prestižnímu ocenění Lumina Quaeruntur, kterou obdržela v pátek 5. listopadu, dostane mimořádnou šanci vést samostatný výzkum. Prémií oceňuje Akademie věd ČR perspektivní badatele mladší či střední generace s mezinárodními zkušenostmi. Součástí prémie je velkorysá dotace, která zajišťuje oceněným financování jejich výzkumné skupiny na pět let. „Laureáty také zavazujeme k tomu, aby si během pěti let od začátku práce v novém výzkumném týmu zažádali o prestižní grant Evropské výzkumné rady – např. ERC či jeho ekvivalent,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. „Věřím, že jim stipendium pomůže více se prosazovat v mezinárodních grantech,“ dodává. 

Původem Rakušanka, vzděláním bioložka Elisabeth Hehenberger přichází do Biologického centra AV ČR z prestižního Helmholtzova centra pro výzkum oceánů (někdejší Leibnizův institut mořských věd) v severoněmeckém Kielu, kde pracovala od roku 2019. Její nový výzkumný program originálním způsobem obohatí stávající výzkum molekulární evoluce jednobuněčných eukaryot v laboratořích Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR.

Expertka se zaměří na to, jak objasnit prvotní fáze vztahů mezi hostitelským organismem a tzv. endosymbiontem, tj. organismem, který žije v buňkách hostitele.  Takovýto vztah například kdysi vedl k evoluci chloroplastů v rostlinách a řasách.

Kromě studia řas a prvoků se mladá vědkyně zabývá genomikou, mikrobiologií a také bioinformatikou, nesmírně důležitým oborem na pomezí biologie a informatiky, který umožňuje detailní analýzu velkého množství dat získaných při biologickém výzkumu.

Své vědecké zkušenosti získala Elisabeth Hehenberger při studiu vývojové biologie rostlin na Švýcarském federálním technologickém institutu v Curychu. Během postdoktorandských pobytů působila na Univerzitě Britské Kolumbie v Kanadě, kde strávila pět let, a v oceánografickém výzkumném centru Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) v Kalifornii v USA. Podílela se také na výzkumech nefotosyntetických predátorů a jejich vztahu k červeným řasám, který byl publikován v roce 2019 v prestižním odborném časopise Nature. Elisabeth Hehenberger zde měla na starost fylogenetickou analýzu proteinů zacílených na plastidy, čímž potvrdila příbuzenský vztah mezi predátory a rudými řasami.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA