Datum: 22.11.2021

NF Neuron se distancuje od prohlášení Karla Janečka

Vědecká a správní rada NF Neuron nesouhlasí a distancuje se od veřejných a mediálních vystoupení Karla Janečka k onemocnění covid-19, která popírají vědecké důkazy a zejména zlehčují průběh nemoci u dětí.

Naše poslání je podporovat vědu založenou na faktech, která vede ke zlepšení života a ve které není místo pro nepodložené názory, ideologie nebo domněnky. Jsme nezávislí na jednání nebo názorech jakékoli konkrétní osoby. 

V poslední době sílí mediální aktivity pana Karla Janečka, ve kterých zmiňuje NF Neuron. K tomu správní rada uvádí, že pan Janeček o fondu nerozhoduje a na jeho chod nemá žádný vliv. Je pouze historickým zakladatelem a do letošního roku jedním z desítek mecenášů. Jeho názory jsou jen jeho soukromé a v případě vakcinace jsou v příkrém rozporu s poznáním nejlepších vědců, se kterými spolupracujeme. 

Vzhledem k jeho prohlášením není další spolupráce mezi NF Neuron a Karlem Janečkem možná.

 • Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., předseda Vědecké rady NF Neuron
 • Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady NF Neuron
 • Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., garant Vedecké rady NF Neuron za obor medicína
 • Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., člen Veděcké rady NF Neuron za obor medicína
 • Prof. MUDr. Martina Vašáková, členka Veděcké rady NF Neuron za obor medicína
 • Prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat, garant Vědecké rady NF Neuron za obor biologie
 • Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., člen Vědecké rady NF Neuron za obor biologie
 • Doc. Mgr. Štěpánka Váňáčová, Ph.D., členka Vědecké rady NF Neuron za obor biologie
 • Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., garant Vědecké rady NF Neuron za obor fyzika
 • Prof. Tomáš Jungwirth, člen Vědecké rady NF Neuron za obor fyzika
 • RNDr. Martin Markl, DrSc., garant Vědecké rady NF Neuron za obor matematika
 • Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., člen Vědecké rady NF Neuron za obor matematika
 • Prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., člen Vědecké rady NF Neuron za obor matematika
 • Doc. Mirjam Fried, Ph.D., členka Vědecké rady NF Neuron za obor společenské vědy
 • Prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., garant Vědecké rady NF Neuron za obor computer science
 • Prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., člen Vědecké rady NF Neuron za obor computer science
 • Prof. Ing. František Plášil, DrSc., člen Vědecké rady NF Neuron za obor computer science
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA