Datum: 19.05.2022

Čím se liší nejcitovanější české publikace od českého průměru? Stručná analýza publikací nejcitovanějších českých vědců.

Sledování citačního ohlasu vědeckých publikací patří nepochybně mezi obvyklé součásti hodnocení vědecké úrovně výzkumných institucí i jednotlivých výzkumníků. Tento příspěvek stručnou formou analyzuje na základě dat z databáze Web of Science charakteristiky publikačních výstupů nejcitovanějších českých vědců. Jedním z důležitých výsledků analýzy je zjištění, že výzkumné aktivity spojené s rámcovými programy mají výrazný vliv na citační ohlas publikačních výstupů a neúčast v nich výrazně ovlivňuje úspěšnost výzkumníků z hlediska jejich publikačního výkonu. To platí zejména v přírodovědných a biomedicínských oborech.

Článek vyšel v periodiku ECHO 1–2/2022, které přináší informace o evropském výzkumu a možnostech evropské výzkumné spolupráce, na straně 11

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA