Datum: 14.06.2022

Revisiting biocrystallization: purine crystalline inclusions are widespread in eukaryotes

Despite the widespread occurrence of intracellular crystalline inclusions in unicellular eukaryotes, scant attention has been paid to their composition, functions, and evolutionary origins. Using Raman microscopy, we examined >200 species from all major eukaryotic supergroups. We detected cellular crystalline inclusions in 77% species out of which 80% is composed of purines, such as anhydrous guanine (62%), guanine monohydrate (2%), uric acid (12%) and xanthine (4%).

Our findings shifts the paradigm assuming predominance of calcite and oxalates. Purine crystals emerge in microorganisms in all habitats, e.g., in freshwater algae, endosymbionts of reef-building corals, deadly parasites, anaerobes in termite guts, or slime molds. Hence, purine biocrystallization is a general and ancestral eukaryotic process likely present in the last eukaryotic common ancestor (LECA) and here we propose two proteins omnipresent in eukaryotes that are likely in charge of their metabolism: hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase and equilibrative nucleoside transporter. Purine crystalline inclusions are multifunctional structures representing high-capacity and rapid-turnover reserves of nitrogen and optically active elements, e.g., used in light sensing. Thus, we anticipate our work to be a starting point for further studies spanning from cell biology to global ecology, with potential applications in biotechnologies, bio-optics, or in human medicine.

Pilátová J., Pánek T., Oborník M., Čepička I., Mojzeš P. 2022: Revisiting biocrystallization: purine crystalline inclusions are widespread in eukaryotes. ISME Journal (in press). [IF=10.302] DOI: 10.1038/s41396-022-01264-1

 

 

Následující článek byl převzat z www.ukforum.cz

Biokrystaly pozoroval už Darwin. Až nyní víme, co to je

Třpytivé částečky v buňkách pozoroval již Charles Darwin, až nyní ale vědci z Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK v nové studii v The ISME Journal odhalili, že se ve většině případů jedná o purinové biokrystaly, jež mají unikátní vlastnosti. Tento objev může nalézt využití v medicíně při léčbě dny nebo ledvinových kamenů, ale i jako nové optické materiály nebo zelenější hnojiva.

shutterstock 1965227656 1

Třpytivé krystaly v buňkách lidé pozorují již od objevu mikroskopů. Až nyní ovšem vědci z Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK spolu s kolegy z Biologického centra Akademie věd ČR objevili, oč přesně se jedná. „Zjistili jsme, že biokrystaly se nevyskytují jen u lidí a zvířat – jako kosti, zuby nebo třeba ledvinové kameny –, ale že i mikroorganismy tvoří biokrystaly, které mají překvapivě většinou purinové složení,“ říká Jana Pilátová, první autorka studie v časopise International Society for Microbial Ecology (ISME) s impakt faktorem 10,302, který vydává nakladatelství Springer Nature.

Puriny jsou speciální samy o sobě – jsou součástí nukleových kyselin (DNA a RNA), v buňkách bývají zdrojem chemické energie nebo se podílejí na buněčné signalizaci.

shutterstock 1961934106 1

„Purinové biokrystaly mají řadu unikátních funkcí, například představují zásobárnu dusíku nebo mají velmi zajímavé optické vlastnosti, efektivně reflektují světlo, mají velký index lomu a polarizují světlo, což je mimo jiné předurčuje k využití v biooptice nebo nových materiálech. Tyto krystaly ale neumíme připravit v laboratoři, vznikají pouze v buňkách. Mikroorganismy tak mohou být ideálním modelovým systémem a odrazovým můstkem pro další studie v oborech od buněčné biologie až po globální ekologii, s potenciálním využitím v biotechnologiích, biooptice, ale i lidské medicíně,“ vyjmenovává vědkyně.

Dlouhé čekání na objev

Proč až teď? „Na to se mě kolegové z Matfyzu ptají od začátku, jak je možné, že biokrystaly byly tak dlouhou dobu pozorované bez toho, aniž bychom věděli, o co se jedná. I náš objev vznikl vlastně náhodou, a to díky unikátní metodě – Ramanově mikroskopii,“ líčí Jana Pilátová.

shutterstock 2111261936 1

„Jedná se o analytickou metodu, která unikátně kombinuje vibrační spektroskopii a mikroskopii. Běžně se používá v chemii, geologii nebo v materiálovém inženýrství. Pro biologii je ovšem ‚novinkou‘. Přitom se díky ní dá přímo v buňkách studovat chemické složení molekul – každá molekula má totiž unikátní vibrační spektrum, něco jako vlastní otisk prstu,“ říká hlavní autorka studie, podle níž má metoda kromě výhod i jistá omezení, a proto je ideální spolupracovat s odborníky, kteří mají optiku a spektroskopii takříkajíc v malíčku. „Což se v tomto případě perfektně povedlo ve spojení s Matfyzem, kde mě kolegové vzali mezi sebe jako vlastní,“ říká vědkyně původně z pražské Přírodovědy.

Místo lovu pokémonů unikátní kolekce

Jana Pilátová s kolegy prvně objevila purinové biokrystaly v řasách. „Když jsem viděla, že se vyskytují i v nepříbuzných druzích, začalo mě to zajímat o to víc. Pátrala jsem v literatuře i na obrázcích na internetu... a nacházela jsem je všude. Zbývalo je jen dokázat. Tak jsem místo pokémonů začala sbírat a měřit mikroorganismy. Moje sbírka pokrývá všechny kontinenty a vegetační pásma,“ líčí se smíchem vědkyně.

Purinové biokrystaly se podařilo nalézt v mikroorganismech žijících ve všech typech prostředí – ve volně žijících i v symbiotických řasách například v korálech v tropických mořích, v parazitech živočichů, v arktických řasách anebo v těch, co způsobují toxické vodní květy, ale i v prvocích, ve střevech termitů či v hlenkách a měňavkách!

Z více než dvou set studovaných druhů jich 77 procent tvořilo biokrystaly, které byly z osmdesáti procent purinové, což mimo jiné zcela změnilo dosavadní představy o jejich výskytu. Povětšinou se tradovalo, že v mikroorganismech převládá kalcit, aragonit nebo šťavelany. „Puriny byly objeveny pouze třikrát nezávisle na sobě, nikdo si to nespojil dohromady, a pak se na ně dokonce zapomnělo úplně. V některých druzích mikroorganismů jsme je tak znovuobjevili, ale ve většině prokázali úplně poprvé. Naše výsledky ukazují, že puriny jsou nejstarší a nejuniverzálnější typ biokrystalů vůbec, musel být už v té prvopočáteční prabuňce – předkovi všech eukaryotických buněk. Vzhledem k tomu, že jejich současná diverzita je tak obrovská, tak i množství funkcí může být celá řada,“ vysvětluje vědkyně, podle které to byl a je „projekt snů“.

Od nových materiálů k léčbě nemocí

Charakterizace biokrystalů v mikroskopických organismech totiž otevírá mnoho otázek i možných způsobů využití: „Tento náš objev může být odrazovým můstkem pro řadu zajímavých výzkumů, například jak biokrystaly vznikají či jak je buňky degradují, protože prvoci je na rozdíl od nás živočichů umí degradovat. To by mohlo přinést nové poznatky pro léčbu onemocnění, jako je dna nebo ledvinové kameny,“ míní Pilátová.

Doposud se totiž purinové krystaly studovaly pouze u mnohobuněčných živočichů, jako již zmíněné ledvinové kameny nebo třpytivá vrstva na rybích šupinách, látky podílející se na změně barvy chobotnice či chameleona anebo zlepšují zrak nočním a hlubokomořským živočichům. 

Již dnes se purinové krystaly používají jako třpytky v kosmetice. „V současnosti se vyrábí z guána – z marketingového hlediska by možná vypadalo lépe, kdyby se místo výkalů mořských ptáků využívala produkce biokrystalů v řasách,“ usmívá se vědkyně. Možné využití purinových biokrystalů je ale mnohem širší, kromě nových optických materiálů by se vzhledem k velkému obsahu dusíku mohly používat jako přírodní hnojivo. Naopak ukládání purinů v řasách může být problémem v potravinových doplňcích, protože zvýšený příjem nerozpustných purinů není zdraví prospěšné.

„Dusík je zároveň jeden z nejdůležitějších prvků v přírodě. Jeho koloběh úzce souvisí s uhlíkem, a tím i s globálním oteplováním. Dosud se nevědělo, že ho mikroorganismy mohou ukládat v takovém množství. Hlubší pochopení funkce a vzniku biokrystalů je tak obrovskou výzvou pro buněčné biology, materiálové chemiky i lékaře, a může přinést nové souvislosti, jež si ještě neumíme představit,“ říká Jana Pilátová.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA