Datum: 30.09.2022

Univerzita Pardubice udělila čestné doktoráty dvěma vědeckým osobnostem

Čestné doktoráty převzaly na Univerzitě Pardubice dvě známé vědecké osobnosti. Rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek předal vědecké ocenění biochemikovi prof. Liboru Grubhofferovi a expertovi na polymery prof. Petru Sáhovi.

Článek převzat z www.upce.cz

„Libor Grubhoffer i Petr Sáha patří mezi významné české osobnosti. S naší univerzitou dlouhodobě spolupracují a jsou také členy Vědecké rady Univerzity Pardubice. Titul doctor honoris causa jim právem náleží. Oceňuji rozhodnutí Fakulty chemicko-technologické, která obě osobnosti pro tento prestižní titul navrhla,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

V minulosti získalo ocenění doctor honoris causa celkem 23 osobností, mezi kterými byli např. porevoluční předseda Akademie věd Rudolf Zahradník, vědkyně Blanka Wichterlová, emeritní rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš nebo dopravní expert Petr Moos. Naposled Univerzita Pardubice udělila čestný doktorát do Japonska - jeho držitelem se stal Kazuhito Hashimoto, prezident Národního institutu pro materiálové vědy NIMS z Tsukuby.

Během letošního slavnostního akademického obřadu předal rektor prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. také Medaile za zásluhy o Univerzitu Pardubice. Jejich držiteli se stali bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Libor Fusek, DrSc. a děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Mimořádná akce přivítala v aule Arnošta z Pardubic také významné hosty, mezi kterými bylo např. 25 zástupců českých univerzit, primátoři Pardubic a Hradce Králové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, členové Správní rady univerzity a její partneři.

Termín: pátek 30. září 2022 od 11.00 hodin

Místo: Aula Arnošta z Pardubic, kampus Univerzita Pardubice, Studentská 95

Akce byla UPCE přenášena online, odkaz na stream zde: https://www.youtube.com/user/upcecz.

Bližší informace o oceněných osobnostech:

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., Dr. h.c. - Doctor honoris causa Univerzity Pardubice za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti biochemie a molekulární biologie.

Prof. Grubhoffer stál u zrodu Biologické fakulty Jihočeské univerzity (JČU). V letech 1994 až 2002 byl ředitelem Parazitologického ústavu Akademie věd České republiky (AV ČR), od roku 2004 pak děkanem Biologické později Přírodovědecké fakulty JČU. V roce 2012 se stal rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Založil a vedl společnou Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JČU. Od roku 2017 je ředitelem Biologického centra AV ČR. Aktuálně je členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Jako vědec se prof. Grubhoffer aktuálně věnuje molekulárním a buněčným faktorům podílejícím se na šíření patogenů prostřednictvím klíšťat a původcům lymské boreliózy a TBE viru z pohledu interakce povrchových molekulárních struktur. Je autorem a spoluautorem více než 150 odborných publikací. Od roku 2012 je profesor Grubhoffer členem Vědecké rady Univerzity Pardubice.

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. - Doctor honoris causa Univerzity Pardubice za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti polymerní chemie.

Prof. Sáha byl v letech 1991 až 1997 děkanem Fakulty technologické ve Zlíně VUT v Brně, v letech 1997 až 2000 prorektorem pro rozvoj VUT v Brně. Osobně se angažoval na založení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) a v roce 2001 se stal prvním rektorem. Vysokou školu vedl v letech 2001 až 2007 a 2010 až 2018 a dva roky také předsedal České konferenci rektorů. Ve své vědecké činnosti se prof. Sáha zaměřuje na materiálovému inženýrství, polymerní procesy, polymery v medicíně a potravinářství a kompozitní systémy. Od roku 2001 je ředitelem Centra polymerních materiálů Fakulty technologické UTB ve Zlíně. V letech 2008 až 2009 byl ředitelem Ústavu aplikovaného výzkumu na Univerzitním institutu UTB. V letech 2005 až 2009 byl prezidentem mezinárodní společnosti pro zpracování polymerů (Polymer Processing Society) se sídlem v Kansasu, kde se věnoval zejména rozvoji polymerních věd v rozvojovém světě. Stál u založení Baťa centra ve Vietnamu, které podporuje spolupráci mezi vietnamskými institucemi a českými i evropskými univerzitami. Je autorem a spoluautorem více než 400 odborných publikací a původcem nebo spolupůvodcem 20 udělených patentů, užitných vzorů, prototypů a průmyslových vzorů. V současnosti je prorektorem pro tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně. Od roku 2002 je prof. Sáha členem Vědecké rady Univerzity Pardubice.

Mgr. Martina Macková - vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA