Datum: 09.11.2022

Semináře: Kateřina Vránková a Dr. Francisco B.Costa

Katedra parazitologie Vás zve na semináře:
Kateřina Vránková BSc. - Ekologie evolučních strategií parazitů: prevalence specializované a generalistické linie vši Polyplax serrata na myšicích r. Apodemus [in Czech]

Dr. Francisco B. Costa (State University of Maranhão, Brazil) - Research on ticks and tick borne diseases in Brazil [in English]

Semináře se konají ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 13:00 hod v budově C, v místnosti C2.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA