Datum: 05.10.2023

Projekt financovaný z Horizon Europe s názvem “Curing EU Aquaculture by co-creating health and welfare innovations (Cure4Aqua)"

Univerzita na Krétě a výzkumná společnost Prorata ve spolupráci s dalšími 29 partnery z celého světa, se podílejí od listopadu 2022 na významném projektu financovaném z Horizon Europe s názvem “Curing EU Aquaculture by co-creating health and welfare innovations (Cure4Aqua)“. Jedním z cílů projektu je zlepšit životní podmínky ryb, které jsou chovány v rybochovných zařízeních. Projekt koordinuje Biologické centrum Akademie věd ČR (BCAS, Česká republika) a zaměřuje se mimo jiné na (a) zkoumání a zaznamenávání postojů a vnímání životních podmínek chovaných ryb a (b) vývoj provozně spolehlivých ukazatelů hodnocení životních podmínek.

Podrobnější informace o projektu Cure4aqua naleznete také na jeho oficiálních webových stránkách: https://cure4aqua-project.eu/.

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2023 se v hotelu AirHotel Stratos Vassilikos v Athénách uskuteční dvoudenní workshop zaměřený na životní podmínky okouna mořského, na kterém vystoupí pozvaní přednášející, odborní vědci z Řecka i ze zahraničí. První den se uskuteční úvodní projevy a diskuse u kulatého stolu a bude přístupný veřejnosti, přičemž pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně, bude k dispozici také možnost online přenosu. Druhý den se uskuteční kulaté stoly, při nichž bude poprvé použita inovativní metodika Delphi, jejímž cílem je vytvořit rámec pro konsensus mezi odborníky z různých profesních skupin zapojených do chovu ryb (vědci, producenti, příslušné orgány, nevládní organizace, spotřebitelské organizace atd.) při vývoji měřitelných, spolehlivých a snadno použitelných ukazatelů dobrých životních podmínek. Tento seminář je začátkem série akcí, které se budou konat každoročně a budou zahrnovat i další druhy ryb z evropského chovu (v příštím roce se plánuje obdobný workshop ve Španělsku a také v Česku zaměřené na mořského vlka, resp. kapra obecného).

Účastníci tak budou mít jedinečnou příležitost podílet se v praxi na tvorbě vědeckých poznatků, které mají zásadní význam pro dobré životní podmínky chovaných ryb, a přispět tak k přijetí takových postupů řízení, které zlepší zdraví ryb chovaných v Evropě a široce konzumovaných po celém světě.

Podrobnější informace o programu semináře naleznete na oficiálních internetových stránkách: Cure4Aqua Workshop (www.cure4aqua-workshop.eu).

Další informace:
Ivona Mladineo (Ivona.mladineo@paru.cas.cz)

Anna Holčáková (anna.holcakova@paru.cas.cz)

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA