Datum: 19.01.2024

Evropská komise jmenuje nové referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky vodních živočichů

Evropská komise oficiálně oznámila jmenování nového Evropského referenčního střediska pro dobré životní podmínky vodních živočichů (EURCWAA) podle rozhodnutí prováděcí komise 2024/266 ze dne 17. ledna 2024. Toto rozhodnutí je v souladu s nařízením (EU) 2017/625 Evropského parlamentu a Rady, což zdůrazňuje závazek Komise k dobrým životním podmínkám zvířat

Rozšíření sítě referenčních středisek EU:

Toto nové jmenování doplňuje stávající síť referenčních středisek EU zaměřených na dobré životní podmínky zvířat, která již zahrnuje střediska pro dobré životní podmínky prasat, drůbeže, malých farmovaných zvířat, přežvýkavců a koní. Zřízení EURCWAA představuje významné rozšíření závazku EU v této oblasti.

Nové konsorcium, které povede tuto iniciativu:

EURCWAA bude vést konsorcium pod vedením Univerzity na Krétě (Řecko) s účastí Biologického centra Akademie věd České republiky, Ústavu parazitologie (Česko) a Univerzity Autònoma v Barceloně (Španělsko). Toto partnerství podtrhuje silnou evropskou spolupráci při podpoře dobrých životních podmínek vodních živočichů.

Zaměření na dobré životní podmínky vodních živočichů:

EURCWAA má podporovat Komisi a členské státy při vytváření a provádění požadavků na dobré životní podmínky vodních živočichů. Tato iniciativa představuje zásadní posílení schopností EU v oblasti dobrých životních podmínek vodních živočichů.

Spuštění EURCWAA v únoru 2024 představuje významný krok vpřed ve zlepšování životních podmínkem vodních živočichů. Současně je v souladu s cíli projektu HE Cure4Aqua, který koordinuje Ivona Mladineo z Biologického centra Akademie věd České republiky, Ústavu parazitologie (Česko). Další informace o projektu Cure4Aqua najdete na https://cure4aqua-project.eu/.

Pro více informací navštivte: https://eur-lex.europa.eu

V cz: https://eur-lex.europa.eu

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA