Datum: 08.02.2024

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě - 11. února

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (ve zkratce MDŽD ve vědě) připadá na 11. února. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti.

Organizace spojených národů podporuje genderovou rovnost, která je i jedním z Cílů udržitelného rozvoje, a v rámci ní i rovný přístup žen a dívek ke vzdělání, vědě a technologiím. Zastoupení žen ve vědě je dlouhodobě a celosvětově nízké. Podle statistik UNESCO je mezi výzkumníky v celosvětovém průměru zhruba třetina žen. Kariéry výzkumnic jsou v porovnání s mužskými kolegy spíše kratší a hůře placené, méně publikují v prestižních časopisech, jsou méně často zvané do panelů na konferencích, dostávají menší granty a jsou málo zastoupené v národních akademiích věd.

Připojte se k nám a oslavte úspěchy žen ve vědě a pracujte na budoucnosti, kde budou mít rovné příležitosti přispívat k vědeckým objevům a inovacím.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA