RNDr. Jan Brabec, Ph.D.

Funkce: Vědecký asistent - Laboratoř genomiky a diverzity protist

Kontaktní údaje

E-mail: brabcak@paru.cas.cz
Místnost: nová budova 5. patro

Popis

Hlavním okruhem mého vědeckého zájmu je studium evoluce parazitismu v rámci několika vzájemně nepříbuzných parazitických skupin: plochých červů skupiny Neodermata (Platyhelminthes), do které spadají notoricky známé tasemnice a motolice; vrtejšů (Acanthocephala), méně známé ale široce rozšířené obligátně parazitické skupiny patřící mezi vířníky (Syndermata); a recentně pak zejména skupiny Parabasala, velmi diverzifikované skupiny anaerobních prvoků zahrnujících mimo lidských patogenů i řadu komenzálních i volně žijících organismů. Pro studium výše uvedeného používáme genomické (high-throughput sekvenování transkriptomů/genomů) a bioinformatické přístupy, přičemž se snažíme nacházet nové způsoby a optimalizovat ty v praxi zavedené pro jejich lepší využití u parazitických skupin. Biologický materiál, se kterým pracujeme, totiž skrývá četná specifika, odlišná od modelových organismů: často pracujeme s unikátním materiálem z hůře dostupných lokalit či hostitelů, minimálně prevaletních (vzácných) parazitů či materiálem z muzejních sbírek.

Odborný životopis

Více info naleznete v anglické verzi.

 

Publikace
Celkem nalezeno: 41 záznamů
Brabec J., Rochat E.C., Knudsen R., Scholz T., Blasco-Costa I. (2023) Mining various genomic resources to resolve old alpha-taxonomy questions: a test of the species hypothesis of the Proteocephalus longicollis species complex (Cestoda: Platyhelminthes) from salmonid fishes (Cestoda: Platyhelminthes). International Journal for Parasitology 53 : 197–205.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2022.12.005
Marick J., Brabec J., Choudhury A., Scholz T., Ash A. (2023) The evolution of an ancient tapeworm lineage in its catfish hosts: vicariance, dispersal and diversification in Gangesiinae (Cestoda: Proteocephalidae) Zoological Journal of the Linnean Society 198 : 509–533.
DOI: 10.1093/zoolinnean/zlac098
Uribe M., Brabec J., Chaparro-Gutiérrez J.J., Hermosilla C. (2023) Neglected zoonotic helminthiases in wild canids: new insights from South America Frontiers in Veterinary Science 10 : 1235182.
DOI: 10.3389/fvets.2023.1235182
Kuchta R., Kołodziej-Sobocińska M., Brabec J., Młocicki D., Salamatin R., Scholz T. (2021) Sparganosis (Spirometra) in Europe in the molecular era Clinical Infectious Diseases 72 : 882–890.
DOI: 10.1093/cid/ciaa1036
Scholz T., Brabec J., Hrubá K., Jirků M. (2021) High species diversity of fish tapeworms in congeneric hosts in Africa: revision of Monobothrioides (Cestoda: Caryophyllidea), including description of two new species and molecular phylogeny Organisms Diversity and Evolution 21 : 447–466.
DOI: 10.1007/s13127-021-00492-1
Scholz T., Waeschenbach A., Oros M., Brabec J., Littlewood D. (2021) Phylogenetic reconstruction of early diverging tapeworms (Cestoda: Caryophyllidea) reveals ancient radiations in vertebrate hosts and biogeographic regions International Journal for Parasitology 51 : 263-277.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2020.09.009
Uribe M., Payán E., Brabec J., Vélez J., Taubert A., Chaparro-Gutiérrez J.J., Hermosilla C. (2021) Intestinal Parasites of Neotropical Wild Jaguars, Pumas, Ocelots, and Jaguarundis in Colombia: Old Friends Brought Back from Oblivion and New Insights Pathogens 10 : 822.
DOI: 10.3390/pathogens10070822
de Chambrier A., Brabec J., Scholz T. (2020) Molecular data reveal unexpected species diversity of tapeworms of Australasian reptiles: revision of Kapsulotaenia (Cestoda: Proteocephalidae) Zootaxa 4869 : 529–561.
DOI: 10.11646/zootaxa.4869.4.4
Ebmer D., Navarrete M.J., Muñoz P., Flores L.M., Gärtner U., Brabec J., Poppert S., Taubert A., Hermosilla C. (2020) Anthropozoonotic parasites circulating in synanthropic and pacific colonies of South American sea lions (Otaria flavescens): non-invasive techniques data and a review of the literature Frontiers in Marine Science 7 : 543829.
DOI: 10.3389/fmars.2020.543829
de Chambrier A., Brabec J., Tran B.T., Scholz T. (2019) Revision of Acanthotaenia von Linstow, 1903 (Cestoda: Proteocephalidae), parasites of monitors (Varanus spp.), based on morphological and molecular data. Parasitology Research 118 : 1761–1783.
DOI: 10.1007/s00436-019-06326-6
Řežábková L., Brabec J., Jirků M., Dellerba M., Kuchta R., Modrý D., Parker W., Jirků-Pomajbíková K. (2019) Genetic diversity of the potentially therapeutic tapeworm Hymenolepis diminuta (Cestoda: Cyclophyllidea). Parasitology International 71 : 121–125.
DOI: 10.1016/j.parint.2019.04.009
Scholz T., Choudhury A., Uhrová L., Brabec J. (2019) The Proteocephalus species-aggregate in freshwater centrarchid and percid fishes of the Nearctic region (North America) Journal of Parasitology 105 : 798–812.
DOI: 10.1645/19-89
Scholz T., Kuchta R., Brabec J. (2019) Broad tapeworms (Diphyllobothriidae), parasites of wildlife and humans: Recent progress and future challenges International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 9 : 359–369.
DOI: 10.1016/j.ijppaw.2019.02.001
Brabec J., Scholz T., Štefka J. (2018) Development of polymorphic microsatellites for the invasive Asian fish tapeworm Schyzocotyle acheilognathi Parasitology International 67 : 341-343.
DOI: 10.1016/j.parint.2018.01.007
Hernandez Orts J., Scholz T., Brabec J., Kuzmina T., Kuchta R. (2018) Does the number of genital organs matter? Case of the seal tapeworm Diphyllobothrium (syn. Diplogonoporus) tetrapterus (Cestoda: Diphyllobothriidea) Canadian Journal of Zoology 96 : 193-204.
DOI: 10.1139/cjz-2017-0013
Scholz T., Tavakol S., Uhrová L., Brabec J., Přikrylová I., Mašová Š., Šimková A., Halajian A., Luus-Powell W. (2018) An annotated list and molecular data on larvae of gryporhynchid tapeworms (Cestoda: Cyclophyllidea) from freshwater fishes in Africa Systematic parasitology 95 : 567–590.
DOI: 10.1007/s11230-018-9796-y
Waeschenbach A., Brabec J., Scholz T., Littlewood D., Kuchta R. (2017) The catholic taste of broad tapeworms – multiple routes to human infection International Journal for Parasitology 47 : 831-843.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2017.06.004
Young C., Miller M.A., Kuchta R., Brabec J., Newsome S.D., Dailey M. (2017) First Report of an Adult Tapeworm (Cestoda: Diphyllobothriidea) in a Southern Sea Otter (Enhydra lutris nereis) Journal of Wildlife Diseases 53 : 934-937.
DOI: 10.7589/2017-01-020
Brabec J., Kuchta R., Scholz T., Littlewood D. (2016) Paralogues of nuclear ribosomal genes conceal phylogenetic signal within the invasive Asian fish tapeworm lineage: evidence from next generation sequencing data International Journal for Parasitology 46 : 555-562.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2016.03.009
Briscoe A., Bray R., Brabec J., Littlewood D. (2016) The mitochondrial genome and ribosomal operon of Brachycladium goliath (Digenea: Brachycladiidae) recovered from a stranded minke whale Parasitology International 65 : 271-275.
DOI: 10.1016/j.parint.2016.02.004

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA