RNDr. Jan Brabec, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Laboratoř helmintologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775484
E-mail: brabcak@paru.cas.cz
Místnost: 209

Popis

Hlavní předmět mého zájmu v současné době je studium molekulárních populačně genetických vztahů a fylogeografie dvou modelových druhů parazitických helmintů – motolice rodu Diplostomum a tasemnice Schyzocotyle acheilognathi (syn. Bothriocephalus acheilognathi). V obou případech se jedná o vědou opomíjené, ale z veterinárního hlediska závažné patogeny širokého spektra ryb, s celosvětovým rozšířením. Zatímco globální geografické rozšíření je oběma parazitům společné, modelové organismy se navzájem odlišují komplexitou a dalšími biologickými aspekty svých životních cyklů. Cílem projektu je na základě studia vybraných molekulárních markerů získat přesnější představu o úrovni genetické divezity jak v rámci, tak mezi jednotlivými geograficky více či méně oddělenými populacemi těchto druhů (či komplexů druhů) parazitů, lépe porozumět jejich vzájemným příbuzenským vztahům a strategii, která vedla k úspěšnému osídlení jejich současného areálu rozšíření.

Odborný životopis

Education

2006–2012 PhD, Parasitology, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic. Thesis: Molecular systematics and evolution of basal cestode lineages. Supervisor: Tomas Scholz

2004–2006 MSc, Parasitology, Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic. Thesis: Paraphyly of pseudophyllidean tapeworms: testing a phylogenetic hypothesis using sequence data (18S & 28S rDNA). Supervisor: Tomas Scholz

2001–2004 BSc, Biomedical Laboratory Techniques, Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic. Thesis: Molecular phylogeny of tapeworms of the order Pseudophyllidea. Supervisor: Tomas Scholz

International research visits

Dr Tim Littlewood, Department of Life Sciences, The Natural History Museum, London, UK, 2 Sep–4 Dec 2013, 15 Sep–19 Dec 2014

Dr Peter Olson, Department of Zoology, The Natural History Museum, London, UK, 21 Nov–16 Dec 2005, 5 Dec–17 Dec 2010

Prof Klaus Brehm, Institute of Hygiene and Microbiology, University of Würzburg, Würzburg, Germany, 30 Oct–15 Dec 2006, 6–31 Oct 2008

Publikace
Celkem nalezeno: 32 záznamů
de Chambrier A., Brabec J., Tran B.T., Scholz T. (2019) Revision of Acanthotaenia von Linstow, 1903 (Cestoda: Proteocephalidae), parasites of monitors (Varanus spp.), based on morphological and molecular data. Parasitology Research 118 : 1761–1783.
DOI: 10.1007/s00436-019-06326-6
Řežábková L., Brabec J., Jirků M., Dellerba M., Kuchta R., Modrý D., Parker W., Jirků-Pomajbíková K. (2019) Genetic diversity of the potentially therapeutic tapeworm Hymenolepis diminuta (Cestoda: Cyclophyllidea). Parasitology International 71 : 121–125.
DOI: 10.1016/j.parint.2019.04.009
Scholz T., Choudhury A., Uhrová L., Brabec J. (2019) The Proteocephalus species-aggregate in freshwater centrarchid and percid fishes of the Nearctic region (North America) Journal of Parasitology 105 : 798–812.
DOI: 10.1645/19-89
Scholz T., Kuchta R., Brabec J. (2019) Broad tapeworms (Diphyllobothriidae), parasites of wildlife and humans: Recent progress and future challenges International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 9 : 359–369.
DOI: 10.1016/j.ijppaw.2019.02.001
Brabec J., Scholz T., Štefka J. (2018) Development of polymorphic microsatellites for the invasive Asian fish tapeworm Schyzocotyle acheilognathi Parasitology International 67 : 341-343.
DOI: 10.1016/j.parint.2018.01.007
Hernandez Orts J., Scholz T., Brabec J., Kuzmina T., Kuchta R. (2018) Does the number of genital organs matter? Case of the seal tapeworm Diphyllobothrium (syn. Diplogonoporus) tetrapterus (Cestoda: Diphyllobothriidea) Canadian Journal of Zoology 96 : 193-204.
DOI: 10.1139/cjz-2017-0013
Scholz T., Tavakol S., Uhrová L., Brabec J., Přikrylová I., Mašová Š., Šimková A., Halajian A., Luus-Powell W. (2018) An annotated list and molecular data on larvae of gryporhynchid tapeworms (Cestoda: Cyclophyllidea) from freshwater fishes in Africa Systematic parasitology 95 : 567–590.
DOI: 10.1007/s11230-018-9796-y
Waeschenbach A., Brabec J., Scholz T., Littlewood D., Kuchta R. (2017) The catholic taste of broad tapeworms – multiple routes to human infection International Journal for Parasitology 47 : 831-843.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2017.06.004
Young C., Miller M.A., Kuchta R., Brabec J., Newsome S.D., Dailey M. (2017) First Report of an Adult Tapeworm (Cestoda: Diphyllobothriidea) in a Southern Sea Otter (Enhydra lutris nereis) Journal of Wildlife Diseases 53 : 934-937.
DOI: 10.7589/2017-01-020
Brabec J., Kuchta R., Scholz T., Littlewood D. (2016) Paralogues of nuclear ribosomal genes conceal phylogenetic signal within the invasive Asian fish tapeworm lineage: evidence from next generation sequencing data International Journal for Parasitology 46 : 555-562.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2016.03.009
Briscoe A., Bray R., Brabec J., Littlewood D. (2016) The mitochondrial genome and ribosomal operon of Brachycladium goliath (Digenea: Brachycladiidae) recovered from a stranded minke whale Parasitology International 65 : 271-275.
DOI: 10.1016/j.parint.2016.02.004
Oros M., Brabec J., Kuchta R., Choudhury A., Scholz T. (2016) A synoptic review of Promonobothrium Mackiewicz, 1968 (Cestoda: Caryophyllidea), parasites of suckers (Catostomidae) in North America, with description of two new species Folia Parasitologica 63 : 008.
DOI: 10.14411/fp.2016.008

Dokumenty ke stažení:
Oros et al. 2016 FP (pdf)
Brabec J., Kostadinova A., Scholz T., Littlewood D. (2015) Complete mitochondrial genomes and nuclear ribosomal RNA operons of two species of Diplostomum (Platyhelminthes: Trematoda): a molecular resource for taxonomy and molecular epidemiology of important fish pathogens Parasites & Vectors 8 : 336.
DOI: 10.1186/s13071-015-0949-4
Brabec J., Waeschenbach A., Scholz T., Littlewood D., Kuchta R. (2015) Molecular phylogeny of the Bothriocephalidea (Cestoda): molecular data challenge morphological classification International Journal for Parasitology 45 : 761-771.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2015.05.006
Hernandez Orts J., Scholz T., Brabec J., Kuzmina T., Kuchta R. (2015) High morphological plasticity and global geographical distribution ofthe Pacific broad tapeworm Adenocephalus pacificus (syn.Diphyllobothrium pacificum): Molecular and morphological survey Acta Tropica 149 : 168-178.
DOI: 10.1016/j.actatropica.2015.05.017
Kuchta R., Scholz T., Brabec J., Wicht B. (2015) Diphyllobothrium, Diplogonoporus and Spirometra. Section III Important Foodborne Parasites, L. Xiao, U. Ryan and Y. Feng (Eds.) 299-326.
Scholz T., Oros M., Choudhury A., Brabec J., Waeschenbach A. (2015) New circumscription of freshwater fish parasites monobothrium diesing, 1863 and promonobothrium mackiewicz, 1968 (cestoda: caryophyllidea) using morphological and molecular evidence Journal of parasitology 101 : 29-36.
DOI: 10.1645/14-610.1
Bazsalovicsova E., Kráľová-Hromadová I., Brabec J., Hanzelová V., Oros M., Scholz T. (2014) Conflict between morphology and molecular data: a case of the genus Caryophyllaeus (Cestoda, Caryophyllidea), monozoic tapeworms of cyprinid fishes Folia Parasitologica 61 : 347-354.
DOI: 10.14411/fp.2014.035
Kuchta R., Esteban J., Brabec J., Scholz T. (2014) Misidentification of Diphyllobothrium Species Related to Global Fish Trade, Europe Emerging Infectious Diseases 20 : 1955-1957.
DOI: 10.3201/eid2011.140996
Scholz T., Oros M., Bazsalovicsová E., Brabec J., Waeschenbach A., Xi B.W., Aydogdu A., Besprozvannykh V., Shimazu T., Kráľová-Hromadová I., Littlewood D. (2014) Molecular evidence of cryptic diversity in Paracaryophyllaeus (Cestoda: Caryophyllidea), parasites of loaches (Cobitidae) in Eurasia, including description of P. vladkae n. sp. Parasitology international 63 : 841-850.
DOI: 10.1016/j.parint.2014.07.015

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA