Carmen Priscila Pena Diaz, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř molekulární biologie prvoků

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775439
E-mail: pena@paru.cas.cz
Místnost: PARU II, 1. patro

Popis

Cílem práce postdoktorandky je funkční analýza vybraných mitochondriálních bílkovin u původce spavé nemoci, Trypanosoma brucei. Zaměřuje se zejména na význam procesovací peptidázy MIP na sestřih bílkovin importovaných do mitochondrie.

Publikace
Celkem nalezeno: 9 záznamů
Škodová-Sveráková I., Prokopchuk G., Pena Diaz C., Záhonová K., Moos M., Horváth B., Šimek P., Lukeš J. (2020) Unique Dynamics of Paramylon Storage in the Marine Euglenozoan Diplonema papillatum. Protist 171 : article number 125717 (publ. April 2020).
DOI: 10.1016/j.protis.2020.125717

Dokumenty ke stažení:
Škodová-Sveráková_2020_Protist (pdf)
Kaur B., Valach M., Pena Diaz C., Moreira S., Keeling P., Burger G., Lukeš J., Faktorová D. (2018) Transformation of Diplonema papillatum, the type species of the highly diverse and abundant marine micro-eukaryotes Diplonemida (Euglenozoa Environmental Microbiology 20 : 1030-1040.
DOI: 10.1111/1462-2920.14041

Dokumenty ke stažení:
Kaur_et_al._Environmental Microbiology_2018 (pdf)
Pena Diaz C., Lukeš J. (2018) Fe-S cluster assembly in the supergroup Excavata. Journal of Biological Inorganic Chemistry 23 : 521–541.
DOI: 10.1007/s00775-018-1568-2

Dokumenty ke stažení:
Pena-Diaz and Lukeš_2018_JBIC (pdf)
Pena Diaz C., Mach J., Kriegová E., Poliak P., Tachezy J., Lukeš J. (2018) Trypanosomal mitochondrial intermediate peptidase does not behave as a classical mitochondrial processing peptidase. PLoS One 13 : e0196474.
DOI: 10.1371/journal.pone.0196474

Dokumenty ke stažení:
Pena-Diaz et al._2018_PLos ONE (pdf)
Tonini M.L., Pena Diaz C., Haindrich A., Basu S., Kriegová E., Pierik A., Lill R., MacNeill S.A., Smith T., Lukeš J. (2018) Branched late-steps of the cytosolic iron-sulphur cluster assembly machinery of Trypanosoma brucei. PLoS Pathogens 14 : e1007326.
DOI: 10.1371/journal.ppat.1007326
Haindrich A., Boudová M., Vancová M., Pena Diaz C., Horáková E., Lukeš J. (2017) The intermembrane space protein Erv1 of Trypanosoma brucei is essential for mitochondrial Fe-S cluster assembly and operates alone Molecular and Biochemical Parasitology 214 : 47-51.
DOI: 10.1016/j.molbiopara.2017.03.009

Dokumenty ke stažení:
Haindrich et al. 2017 MBP (pdf)
Pena Diaz C., Vancová M., Resl C., Field M., Lukeš J. (2017) A leucine aminopeptidase is involved in kinetoplast DNA segregation in Trypanosoma brucei PloS Pathogens 13 : e1006310.
DOI: 10.1371/journal.ppat.1006310

Dokumenty ke stažení:
Pena-Diaz et al. 2017 (pdf)
Týč J., Novotná L., Pena Diaz C., Maslov D., Lukeš J. (2017) RSM22, mtYsxC and PNKD-like proteins are required for mitochondrial translation in Trypanosoma brucei Mitochondrion 34 : 67-74.
DOI: 10.1016/j.mito.2017.01.003

Dokumenty ke stažení:
Tyc et al. 2017 Mitochondrion (pdf)
Faktorová D., Dobáková E., Pena Diaz C., Lukeš J. (2016) From simple to supercomplex: mitochondrial genomes of euglenozoan protists f1000Research 5 : 392.
DOI: 10.12688/f1000research.8040.1

Dokumenty ke stažení:
Faktorova et al. 2016 F1000research (pdf)

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA