Ing. Ladislava Trajerová

Funkce: Asistentka administrativy - Laboratoř elektronové mikroskopie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 059, +420 777 468 682
E-mail: ladislava.trajerova@bc.cas.cz
Místnost: 1.43

Popis

Konzultace, příprava a administrace projektů s aplikačním potenciálem (TAČR), spolupráce při přenosu znalostí a technologií do praxe, projektový manažer aplikovaných projektů

Obvyklá pracovní doba 6:30-15:00

Čas oběda 11:45-12:15

 

Asistentka administrativy laboratoře elektronové mikroskopie zodpovědná za objednávky a platby.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA