Bc. Kateřina Homrová

Funkce: Administrativně technický pracovník - Redakce Folia Parasitologica

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775406
E-mail: katerina.homrova@paru.cas.cz
Místnost: 003

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA