MSc. Joel Bryan Dacks, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník

Publikace
Celkem nalezeno: 1 záznamů
More K., Klinger C.M., Barlow L.D., Dacks J. (2020) Evolution and Natural History ofMembrane Trafficking in Eukaryotes Current Biology 30 : R553–R564.
DOI: 10.1016/j.cub.2020.03.068

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA