Bc. Monika Koutenská

Funkce: Mgr. student - Laboratoř parazitární terapie

Popis

Monika je studentkou oboru medicínské biologie na PřF Jihočeské Univerzity.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA